Monthly Archives: jún 2016

Projekt včasnej intervencie na pôde OSN

Projekt včasnej intervencie, ktorý na Slovensku zastrešuje nadácia SOCIA, bol prezentovaný v rámci 9. konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD) v New Yorku. Európska asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD) predostrela na stretnutí modely dobrej praxe týkajúce sa včasnej intervencie v krajinách východnej Európy.

Záverečné odporúčanie OSN pre Slovensko

Po aprílovom vypočutí Slovenskej republiky v Ženeve, Výbor OSN pre ľudské práva zaslal Slovenskej republike záverečné odporúčania. V týchto dňoch ich MPSVR preložilo do slovenčiny, takže sú prístupné pre všetkých. záverečné odporúčania OSN