Aktuality
JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE
- vernisáž výstavy a premietnutie dokumentárneho filmu >>
KEĎ 10.+20.= 30 000
Holandská obchodná komora v spolupráci s nadáciou SOCIA o.z. Návrat >>
MÁME PARTNERA PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO!
Nadácia SOCIA vybrala partnera projektu Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku pre Východné Slovensko >>
LIENKA POMOCI 2014
SOCIA rozdeľovala peniaze z minuloročnej zbierky a už pripravujeme jej ďalší ročník >>
SPOLUPRACUJME
zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov. Informácia o zahájení národného projektu >>
VÝROČNÁ SPRÁVA 2013
Aktuálna výročná správa za rok 2013 je k dispozícii >>
ZRKADLENIA
- nová knižka pre Lienku pomoci >>

archív noviniek >>

LIENKA POMOCI

lienkalogo

Fond LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky LIENKA POMOCI. Zámerom fondu je podporovať terénne a ambulantné sociálne služby pre seniorov. Podporujeme rozšírenie a skvalitnenie služieb ale aj zavedenie nových služieb.

 

Zbierku LIENKA POMOCI 2013 sme ukončili 31. 3. 2014 s výnosom takmer  

53 000 . Z 36 žiadostí odborná komisia vybrala a správna rada schválila podporu pre 28 projektov rozvoja terénnych a ambulantných služieb pre odkázanýcch seniorov v celkovej sume 50 000 €.

 

 Výsledky 2014 


Výsledky LIENKA POMOCI 2011

LIENKA POMOCI - výsledky 2012

Výsledky Lienka pomoci 2013

 

 

Partneri
Naše projekty