Aktuality
6. fórum EASPD
- pozvánka 24.6.2014 >>
SPOLUPRACUJME
zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov. Informácia o zahájení národného projektu >>
VÝROČNÁ SPRÁVA 2013
Aktuálna výročná správa za rok 2013 je k dispozícii >>
Vyhlásenie výzvy
Vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2014 >>
ZRKADLENIA
- nová knižka pre Lienku pomoci >>

archív noviniek >>

LIENKA POMOCI

lienkalogo

Fond LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky LIENKA POMOCI. Zámerom fondu je podporovať terénne a ambulantné sociálne služby pre seniorov. Podporujeme rozšírenie a skvalitnenie služieb ale aj zavedenie nových služieb.

 

Zbierku LIENKA POMOCI 2013 sme ukončili 31. 3. 2014 s výnosom takmer  

53 000 Vyhlasujeme výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu

z Fondu LIENKA POMOCI 2014, v ktorej na projekty rozvoja terénnych a ambulantných služieb pre odkázanýcch seniorov rozdelíme sumu 50 000 €.

 

O podporu z fondu LIENKA POMOCI sa môžu uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných služieb pre seniorov a to:

 

  • mimovládne organizácie: neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský Červený kríž a organizácie s medzinárodným prvkom
  • obce a mestá a nimi zriadené organizácie v sídlach do 5000 obyvateľov.

 

Momentálne je akuálna výzva na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu Lienka pomoci 2014.

 

Uzávierka výzvy je 5. mája 2014.

 

Tu nájdete bližšie informácie a formulár žiadosti:

 

Informácie 2014

 

Formulár 2014

 


 

Kontakt:

SOCIA - nadácia na podoporu sociálnych zmien

Legionárska 13

831 04 Bratislava

 

Konzultácie:

Mgr. Vilma Vitteková

lienkapomoci@socia.sk

02/5564 5214

0911 240 002

 

Mgr. Maria Machajdíková

machajdikova@socia.sk 

02/5564 5214

0911 137 175 

 

 

li_lienka_big


Výsledky LIENKA POMOCI 201

LIENKA POMOCI - výsledky 2012

Výsledky Lienka pomoci 2013

 

 

 

 

Partneri
Naše projekty