• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
 • +421 - 2 - 55 64 52 14
 • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Nová kniha: Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Komunitne plánovať sociálne služby ukladá obciam a mestám zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Ide o dobrý nástroj s ktorým ale je potrebné vedieť pracovať a využiť potenciál, ktorý nám môže priniesť.

Komunitné plánovanie ako participatívny proces občanom ponúka príležitosť zapájať sa do veci verejných, komunikovať potreby a očakávania v oblasti sociálnych služieb a života v obci/meste ale aj definovať spolu so samosprávou priority smerujúce k uspokojovaniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a smerovaniu k tomu, aby sa dalo povedať, že v našom meste/obci sa ľuďom žije dobre a majú svoje mesto/obec radi. Pre samosprávu je to príležitosť počúvať a využiť potenciál občanov, klientov aj poskytovateľov, laikov aj odborníkov.

Pomôcť mestám/obciam naplniť povinnosť komunitne plánovať, urobiť to poriadne aby to malo veľký úžitok pre samosprávu/úrad a pre občanov môže publikácia: Komunitný plán sociálnych služieb (metodická príručka). Tu Vám ponúkame malú ochutnávku…

 

 

a možnosť publikáciu si zakúpiť na tomto linku:

https://goo.gl/forms/AxVXw9JxGxJRV1U33 alebo priamo vyplnením v nižšie vloženom objednávkovom formulári.

Cena jednej metodickej príručky je 15 eur.

 

Zbierka starých mobilov obohatila verejnú zbierku Lienka pomoci o 8 634 eur a 50 centov

V súčasnej spoločnosti by sme ťažko hľadali človeka, ktorý nie je vlastníkom mobilného telefónu. Vďaka pretrvávajúcemu technologickému napredovaniu ich meníme častejšie, než kedykoľvek predtým. Zbaviť sa starého zariadenia však mnohí nepovažujú za také jednoduché, ako zakúpiť si nový telefón. Telefóny sa tak hromadia v domácnostiach a v tom najhoršom prípade končia v odpadkovom koši. Už 16. kampaň Orangeu upriamuje pozornosť na vrátenie nepotrebných mobilov a ich následnú šetrnú likvidáciu. 

Staré a nepoužívané mobilné zariadenia nosili zákazníci do predajní Orangeu už 15. zberných sezón. Do programu „Staré mobily sa vracajú” sa počas ostatných štyroch mesiacov zapojilo 4 684 zákazníkov z celého Slovenska. Dokopy priniesli 15 335 nepotrebných zariadení vhodných na ekologickú likvidáciu, ďalších 1 934 kusov vyzbierali zamestnanci Orangeu v rámci decembrovej zbierky. Celkový objem odovzdaných telefónov od vzniku tejto iniciatívy sa tak vyšplhal na 267 774 kusov. Odovzdaním nepotrebného mobilu sa však už tradične pomáhalo hneď dvakrát. Okrem ekologického zlikvidovania zariadení venuje Orange 50 centov z každého odovzdaného kusu konkrétnej a vopred známej neziskovej organizácii. Finančný výťažok vo výške 8 634 eur a 50 centov bude vďaka ostatnej kampani určený na ovplyvňovanie zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva, ktorému sa venuje verejná zbierka Lienka pomoci pod  hlavičkou nadácie Socia.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

23. januára sme organizovali konferenciu: Komunitné plánovanie sociálnych služieb – povinnosť či príležitosť pre samosprávu? predovšetkým pre sociálne odbory miest ale aj tých, ktorí majú záujem participovať na tejto povinnosti samosprávy. Našim zámerom bolo motivovať tých, ktorí majú povinnosť komunitne plánovať vyťažiť pre rozvoj v meste čo najviac v prospech samosprávy aj obyvateľov.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o otvorený proces, ktorého cieľom je:

 • napĺňať potreby občanov pomocou dostupných a kvalitných foriem sociálnej pomoci
 • zabezpečovať zdroje na jednotlivé druhy sociálnych služieb
 • hľadať optimálne riešenia vo vybavenosti a efektívnosti sociálnych služieb, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a potrebám ľudí

Ak metódu zoberieme poctivo, pomôže nám to priblížiť samosprávu občanom, počúvať ich hlas a potreby aj sa spoločne dohodnúť o prioritách v rozvoji služieb.

Povinnosť daná zákonom môže byť vnímaná samosprávami aj ako príležitosť pre spoluprácu občanov a samosprávy.

A k tomu pripájame prezentácie z konferencie: 

Pozvánka a program konferencie

 • Prečo zákon vyžaduje od samospráv komunitné plánovanie? Čo od toho ministerstvo očakáva? – Branislav Ondruš/zástupca ministerstva, MPSVR SR
 • Prečo je komunitný plán dobrý materiál pre mesto/obec. Ako ho používať v každodennej praxi – Mária Filipová, Mesto Banská Bystrica prezentacia_Filipova
 • Účasť verejnosti na verejných politikách, ekonomické prínosy participácie – Bruno Konečný, ÚSVROS prezentacia_Konecny
 • Plánovanie a financovanie sociálnych služieb – Marek Šimunek, Magistrát Města Hradec Králové prezentacia_Simunek a Jiří Zeman, Krajský úřad, Královéhradecký kraj prezentacia_Zeman
 • Dostupnosť datasetov a práca s databázami pri spracovaní KPSS a ako interpretovať dáta – Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny prezentacia_Gerbery
 • Využívanie zdrojov samosprávy pre zber dát a motiváciu občanov pre účasť vo fokusových skupinách – Jana Lindenhill, Marcela Zacharová, MiÚ Karlova Ves  prezentacia_Lindenhill_Zacharova
 • Príklady z praxe – predstavitelia miest/obcí prezentacia_Tomasovce_Petianova  a prezentacia_Trnava_Hunava_Ziskova
 • Zhrnutie a závery, výzva zapojených miest a obcí pre podporu služieb na dobré spracovanie komunitných plánov – Helena Woleková, nadácia SOCIA prezentacia_Wolekova

 

Hľadáme ľudí, nepoznáte?

Hľadáme vhodných ľudí do projektu, ktorý sa nám rysuje od apríla 2018 v Banskobystrickom kraji (najmä Banská Bystrica, Brezno a Lučenec a ich okolie).

Chceme cez individuálnu podporu mladých viacnásobne znevýhodnených študentov špeciálnych škôl pomôcť im pri prechode do života a práce. Hľadáme preto ľudí, ktorí majú srdce pre túto skupinu a prácu. Očakávané trvanie projektu je apríl 2018 – júl 2021 (40 mesiacov).
Viac informácií nájdete tu v prílohe o projekte aj v profiloch ľudí, ktorých hľadáme.

Ak sa to Vám zdá trochu odťažitá téma od vašej hlavnej, alebo geograficky mimo, veríme, že Vám v hlave môže skrsnúť myšlienka, pre koho by toto bolo zaujímavé. Prosím, neváhajte a pošlite informáciu o našom hľadaní ďalej.

Vo februári 2018 by sme pre potencionálnych záujemcov radi urobili informačné stretnutie v Banskej Bystrici. Tých, ktorí prejavia/prejavíte záujem tam radi pozveme. Sme však otvorení aj individuálnym stretnutiam.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, ozvite sa.

Mária Machajdíková 0911 137 175 machajdikova@socia.sk
alebo Martina Petijová 0911 150 566 petijova@socia.sk

 

 

Prineste svoj starý mobil do predajne Orange a pomôžete seniorom

Niekedy stačí naozaj málo. Zobrať starý mobil a priniesť ho do predajne Orange. Práve ten váš pomôže prežiť seniorom dôstojnú starobu.  Za každý, ktorý odovzdáte v predajni Orange, získame 0,50 €  do zbierky Lienka pomoci. Staré mobily môže v predajni Orange odovzdať iba zákazník  a zbierka prebieha do 31. 1. 2018. Viac informácií nájdete tu:

http://www.orange.sk/onas/spolocenska-zodpovednost/stary-mobil-za-pomoc/.

ĎAKUJEME!

 

Nadácia SOCIA získala ocenenie Purpurové srdce

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 10. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotnosti. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených detí a v celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

K zvýšeniu povedomia o problematike predčasne narodených detí každoročne napomáha aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 má oficiálne čestné miesto v kalendári a počas tohto dňa sa dnes už po celom svete usporadúvajú rôzne podporné podujatia.

Občianske združenie malíček, ktoré sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám,  už šiesty rok organizuje pri tejto príležitosti v rámci Slovenska rôzne kultúrne a spoločenské aktivity. „Našou „srdcovkou“, spojenou s týmto významným dňom, je benefičný večer s odovzdávaním cien Purpurové srdce. Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však natoľko silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a smrť ide ruka v ruke a my môžeme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami – veselé a plné života,“ opisuje Ľubica Kaiserová z Občianskeho združenia malíček.

Touto nádhernou purpurovou farbou kráľov, kráľovien a nedonosených detí sa sfarbilo aj české sklo, z ktorého zruční majstri vyrábajú nádherné srdce. Doplnené je o striebornú slzu, z ktorého sa razia mince. Tá reprezentuje tie deti, ktoré svoju životnú púť predčasniatka nezvládli. Práve takéto nádherné symbolické srdce malíček odovzdáva osobnostiam a organizáciám, ktoré sa svojou činnosťou a pôsobením pričinili o zlepšenie situácie predčasne narodených detí.

V jednotlivých kategóriách boli purpurovým srdcom ocenení:

Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti:

MUDr. Klaudia Demová

Osobnosť verejného života (kandidáta navrhujú OZ malíček s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti):

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Nadácia SOCIA iniciovala založenie šiestich centier včasnej intervencie (v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Prešove a Žiline). Ich primárnym cieľom je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi (0-7 rokov), ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka sprevádzanie a poradenské služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Centrá začali v spolupráci s OZ malíček a neonatologickými oddeleniami poskytovať psychologickú a podpornú pomoc rodičom predčasne narodených detí aj priamo v nemocniciach.

Osobnosť Občianskeho združenia malíček (kandidáta navrhuje OZ malíček):

Mgr. Marta Gromošová

Mudr. Soňa Molnárová

Mgr. Iveta Jančoková