• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Prineste svoj starý mobil do predajne Orange a pomôžete seniorom

Niekedy stačí naozaj málo. Zobrať starý mobil a priniesť ho do predajne Orange. Práve ten váš pomôže prežiť seniorom dôstojnú starobu.  Za každý, ktorý odovzdáte v predajni Orange, získame 0,50 €  do zbierky Lienka pomoci. Staré mobily môže v predajni Orange odovzdať iba zákazník  a zbierka prebieha do 31. 1. 2018. Viac informácií nájdete tu:

http://www.orange.sk/onas/spolocenska-zodpovednost/stary-mobil-za-pomoc/.

ĎAKUJEME!

 

Nadácia SOCIA získala ocenenie Purpurové srdce

Na Slovensku sa ročne narodí okolo 55 tisíc detí, pričom každé 10. dieťa príde na svet predčasne, teda medzi 24. až 36. týždňom tehotnosti. „Štandardné“ tehotenstvo pritom trvá 40 týždňov. Dlhodobé zdravotné následky sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-krát častejšie ako u donosených detí a v celej Európe nedonosené deti predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov. Za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o takmer tretinu.

K zvýšeniu povedomia o problematike predčasne narodených detí každoročne napomáha aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 má oficiálne čestné miesto v kalendári a počas tohto dňa sa dnes už po celom svete usporadúvajú rôzne podporné podujatia.

Občianske združenie malíček, ktoré sa venuje predčasne narodeným deťom a ich rodinám,  už šiesty rok organizuje pri tejto príležitosti v rámci Slovenska rôzne kultúrne a spoločenské aktivity. „Našou „srdcovkou“, spojenou s týmto významným dňom, je benefičný večer s odovzdávaním cien Purpurové srdce. Purpurové srdcia sú silné ako všetky nedonosené deti, nie však natoľko silné, aby vydržali tvrdý úder. Život a smrť ide ruka v ruke a my môžeme ďakovať medicíne, pokroku a predovšetkým starostlivosti zdravotného personálu za to, že aj extrémne nezrelé deti sú dnes medzi nami – veselé a plné života,“ opisuje Ľubica Kaiserová z Občianskeho združenia malíček.

Touto nádhernou purpurovou farbou kráľov, kráľovien a nedonosených detí sa sfarbilo aj české sklo, z ktorého zruční majstri vyrábajú nádherné srdce. Doplnené je o striebornú slzu, z ktorého sa razia mince. Tá reprezentuje tie deti, ktoré svoju životnú púť predčasniatka nezvládli. Práve takéto nádherné symbolické srdce malíček odovzdáva osobnostiam a organizáciám, ktoré sa svojou činnosťou a pôsobením pričinili o zlepšenie situácie predčasne narodených detí.

V jednotlivých kategóriách boli purpurovým srdcom ocenení:

Osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti:

MUDr. Klaudia Demová

Osobnosť verejného života (kandidáta navrhujú OZ malíček s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti):

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Nadácia SOCIA iniciovala založenie šiestich centier včasnej intervencie (v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Trenčíne, Prešove a Žiline). Ich primárnym cieľom je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi (0-7 rokov), ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka sprevádzanie a poradenské služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Centrá začali v spolupráci s OZ malíček a neonatologickými oddeleniami poskytovať psychologickú a podpornú pomoc rodičom predčasne narodených detí aj priamo v nemocniciach.

Osobnosť Občianskeho združenia malíček (kandidáta navrhuje OZ malíček):

Mgr. Marta Gromošová

Mudr. Soňa Molnárová

Mgr. Iveta Jančoková

 

To, čo pre nás urobili, nezostarne

Kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorá potrvá od 16. októbra do 16. novembra 2017

Lienk2017_judit Lienk2017_olga Lienk2017_tana

Starších ľudí často vnímame iba ako dôchodcov, ktorých základná črta je vek a to, že poberajú financie od štátu. Aj keď sa k nim správame ohľaduplne, mnohokrát ich považujeme za pasívnych ľudí, neberieme ich vážne a zabúdame na to, čo všetko v živote zažili a dokázali.

Nadácia SOCIA spolu s partnermi a ambasádorkami Táňou Pauhofovou, Judit Bárdos a Oľgou Belešovou aj tento rok poukazuje na tému staroby a potreby budovania úcty k seniorom. Ako hovorí Táňa Pauhofová: „Každé obdobie je niečím výnimočné a inšpirujúce, a preto si myslím, že je potrebné vnímať ho s obdivom a láskavosťou.“

Kampaň — To, čo pre nás urobili, nezostarne — zdôrazňuje, že každý starý človek má za sebou nejakú históriu, odborné či životné skúsenosti. Bol, alebo je v niečom naozaj dobrý, niečo dôležité nám v živote dal a niečo podstatné nás naučil. Seniori sa do našich životov vpísali tým, čo pre nás urobili. A to nikdy nezostarne.

„Tohtoročnú kampaň sme zacielili veľmi osobne. Každý má vo svojom živote ľudí, ktorí nás nejakým spôsobom ovplyvnili a vložili niečo, čo nezostarlo a žije stále v nás. Práve preto sme sa rozhodli, že je dôležité poďakovať sa. Lebo bez tohto jedinečného vkladu by sme boli ľudia s inými príbehmi. Aj na mňa zapôsobil jeden konkrétny človek a vďaka nemu sa už viac ako 25 rokov venujem sociálnej oblasti,“ hovorí Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA.

Celá kampaň je vytvorená z autentických osobných listov ambasádoriek a ich poďakovania seniorovi, ktorému za niečo, pre nich osobne veľmi výnimočné, vo svojom živote vďačia. Kampaň zároveň vyzýva ľudí, aby tiež poďakovali inšpiratívnym starým ľuďom, ktorí v ich živote zohrávajú alebo zohrali významnú úlohu. Prostredníctvom stránky www.lienkapomoci.sk má každý možnosť napísať osobný list s poďakovaním, ktorý bude vďaka spolupráci s www.penfriends.sk reálne vytlačený a doručený.

Ambasádorka projektu Oľga Belešová poukazuje na to, čo človek v seniorskom veku potrebuje viac ako luxus: „Zaslúži si mať pocit dôstojnosti v každej situácii, naše pochopenie, empatiu a ocenenie. Dobre mu padne pocit, že to, čo po celý život dával, má v niekom alebo niečom pokračovanie. Poďakovanie je čistá pozitívna energia.“ Poďakovanie je naozaj dôležité a ako dodáva Judit Bárdos: „Vyjadrením vďaky môžeme starých ľudí úprimne potešiť a zároveň psychicky podporiť k načerpaniu síl do ďalších rokov. Bez ich lásky by sme ani my nemali lásku v sebe. Treba sa poďakovať.“

 Aké projekty už LIENKA POMOCI podporila?

Nadácia SOCIA organizovaním verejnej zbierky LIENKA POMOCI získava finančné prostriedky, aby prostredníctvom otvorených grantových výziev podporovala služby pre seniorov. Verejnú zbierku organizuje už ôsmy rok. Cieľom je vytvoriť stabilný finančný nástroj na generovanie prostriedkov na podporu terénnych služieb pre odkázaných seniorov, aby mohli starobu stráviť doma. Od roku 2010 sa na rôzne projekty rozdelilo 150 tisíc eur.

Verejná zbierka LIENKA POMOCI 2017 bude zameraná na pomoc seniorom, aby mohli prežiť dôstojnú starobu doma.

Ako môžete pomôcť aj vy?

K dispozícii je niekoľko možností, ako pomôcť:  

  • prispejte ľubovoľnou sumou na č. účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,
  • staňte sa trvalým darcom: zriaďte si trvalý príkaz v akejkoľvek výške v prospech účtu 2621828221/1100, IBAN SK5011000000002621828221, SWIFT TATRSKBX,
  • pošlite prázdnu SMS v hodnote 2 € na číslo 823(v sieťach operátorov Orange, O2 a Slovak Telekom),
  • v online priestore prostredníctvom https://socia.darujme.sk/917/ môžete prispieť jednorazovo, alebo sa stať sa pravidelným darcom.

Viac informácií na www.lienkapomoci.sk.

Ďakujeme našim partnerom:

Fotograf Martin Fridner, SCA, Creative Department, RTVS, Ringier Axel Springer, Teraz.sk, The Roof entertainment, News and Media Holding, Penfriends, PS: events, Orange, O2, Telekom 

Judit Bárdos na návšteve rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením

Judit Bárdos ako ambasádorka projektov nadácie SOCIA zastrešuje aj podporu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením (centrá včasnej intervencie). Spolu s pracovníčkami Centra včasnej intervencie Bratislava, n. o. navštívila rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a priestory centra.

DSCF7552

Hlavné ciele včasnej intervencie:
poskytnúť rodine podporu včas,
poskytnúť rodine podporu dobrovoľne,
poskytnúť rodine najmä terénnu formu služby,
poskytnúť rodine partnerstvo: rodina je rovnocenným členom tímu odborníkov,
orientovať podporu na posilnenie rodiny ako celku a jej vlastných zdrojov,
posilniť rodičovské kompetencie.

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. má v súčasnosti v starostlivosti 86 rodín. Keďže včasná intervencie ako sociálna služba je zameraná primárne na rodinu ako celok (dieťa, súrodenci, starí rodičia), podpora je poskytovaná cca 260 členom týchto rodín.

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. má v súčasnosti v starostlivosti 86 rodín. Keďže včasná intervencie ako sociálna služba je zameraná primárne na rodinu ako celok (dieťa, súrodenci, starí rodičia), podpora je poskytovaná cca 260 členom týchto rodín.

„Najčastejším dôvodom, pre ktorý nás rodičia vyhľadajú, sú obavy týkajúce sa vývinu ich dieťaťa, neistoty ohľadom budúcnosti alebo ťažkostí súvisiace s jeho príchodom na svet. Včasná intervencia je sociálna služba, ktorá pre mnohé rodiny detí predčasne narodených, s oneskoreným psychomotorickým vývinom, Downovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou, poruchou zraku, narušenou komunikačnou schopnosťou či autizmom dáva priestor porozumieť situácii, v ktorej sa ocitli, mať informácie a prijímať informované rozhodnutia. Jej cieľom je posilniť kompetenciu rodičov pokiaľ možno čo najskôr, preto sme radi, že našu pomoc vyhľadávajú predovšetkým rodičia detí od 0 do 2 rokov,“ hovorí Erika Tichá, riaditeľka Centra včasnej intervencie Bratislava.

Skúsený tím odborníkov centier podporuje nielen vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka sprevádzanie a poradenské služby tímu poradcov v zložení sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. V bratislavskom centre poskytuje službu včasnej intervencie osem poradcov.

„V živote človeka často nastanú situácie, ktoré nikto neočakáva. Určite medzi také patrí aj narodenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Je dôležité, aby rodina nezostala v takomto zložitom období sama, ale mala k dispozícii podporu. Mala som príležitosť zažiť a pochopiť potrebu sprevádzania rodiny. Preto som nesmierne rada, že nadácia SOCIA iniciovala vznik centier včasnej intervencie,“ hovorí Judit Bárdos.

„Rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi nepotrebujú súcit. Pre nás je dôležité, aby nás ľudia prijali a mohli sme žiť plnohodnotné životy v rodine a začleniť sa do spoločnosti. A práve v tomto je jedinečná služba včasnej intervencie. Nerieši iba dieťa, ale celú rodinu. Nehľadá riešenia iba pre dieťa, ale aj pre rodičov a ostatných členov. Teší ma, že povedomie o tejto službe sa rozhodla šíriť aj Judit Bárdos. Je dôležité vedieť, že nie sme sami,“ vysvetľuje Denisa, mama štvorročného Maxíka.

 

Z Fondu Lienka pomoci 25 000 eur pre 14 projektov

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien na jeseň 2016 organizovala 7. ročník kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Dlhodobé ciele kampane sú ambiciózne: upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Práve posledný cieľ sa organizátori snažia naplniť prostredníctvom verejnej zbierky LIENKA POMOCI.
Získané finančné prostriedky sme použili na podporu projektov, ktoré rôznym spôsobom podporia neformálnych opatrovateľov (napr. zapožičiavanie rôznych pomôcok pri opatrovaní, organizovanie školení či podporných skupín, atď.).

Odborníci a Správna rada nadácie SOCIA rozdelila z Fondu Lienka pomoci 25 000 eur pre 14 projektov:

organizácia miesto pôsobenia názov projektu schválená suma cieľ
Centrum pomoci Kalná, n. o. Kalná nad Hronom Chcem sa cítiť bezpečnejšie 2 085,00 € zakúpenie zariadení na monitoring a signalizáciu pomoci seniorom
ADOS, Bratislavská arcidiecézna charita Bratislava Potrebujeme pomôcku 2 552,00 € zakúpenie pomôcok na zapožičiavanie
obec Dubník Dubník Chceme pomôcť! 400,00 € pomoc pre neformálnych opatrovateľov, zakúpenie pomôcok
Spišská katolícka charita ADS Liptovský Mikuláš S kyslíkom sa žije lepšie 800,00 € zakúpenie kyslíkového koncentrátora s alarmom, jeho zapožičiavanie
Diecézna charita Žilina Žilina Dobre je nám doma 1 979,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie
obec Moravany nad Váhom Moravany nad Váhom Kvalita ako súčasť opatrovateľskej služby v domácnosti 1 483,00 € zakúpenie pomôcok na zapožičiavanie
Arcidiecézna charita Košice Košice Dovybavenie požičovne pomôcok v Košiciach chýbajúcimi najpotrebnejšími pomôckami 3 200,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie
Diecézna Charita Rožňava Rožňava Novou službou za kvalitnejší život seniorov 2 445,00 €  zakúpenie rehabilitačných pomôcok na zapožičiavanie
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Bratislava Bratislava ZOOM 1 710,00 € nákup pomôcok (elektronická lupa) pre seniorov so zrakovým postihnutím, ich následné zapožičiavanie
SČK úzmený spolok Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Požičovňa pomôcok SČK Liptov 2 880,00 € obnova požičovne pomôcok, následne zapožičiavanie
SČK úzmený spolok Humenné Humenné Sme tu s Vami, sme tu pre Vás 1 483,00 € obnova požičovne pomôcok, následne zapožičiavanie
AkSen – aktívny senior, o. z. Piešťany Kontaktný bod pre neformálnych opatrovateľov 2 000,00 € kontaktný bod pre neformálnych opatrovateľov, organizácia podporných skupín pre neformálnych opatrovateľov
SČK územný spolok Poprad Poprad Požičovňa pomôcok DOM SČK 1 483,00 € nákup pomôcok na zapožičiavanie
Relevant, n. o. Prešov Služba blížnym 500,00 € organizovanie podpornej skupiny pre formálnych a neformálnych opatrovateľov

Šieste centrum včasnej intervencie otvorené

Vo  Fakultnej nemocnici s poliklinikou Trenčín sa v roku 2016 narodilo 2 180 detí. Z tohto celkového počtu bolo 185 s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených. Na Kliniku pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín bolo privezených z ostatných nemocníc Trenčianskeho samosprávneho kraja 93 detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených. V rámci kliniky zaznamenávajú rastúci počet novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologických novorodencov. Naliehavosť situácie viedla nadáciu SOCIA a organizátorov dobročinného Plesu v opere nasmerovať pomoc hostí na vznik ďalšieho, v poradí už šiesteho centra včasnej intervencie. Včasná intervencia ako sociálna služba pomáha podchytiť problémy  detí a ich rodičov tak, aby boli následky do budúcnosti minimalizované.

 

Centrá včasnej intervencie (CVI)

Centrá včasnej intervencie poskytujú komplexné služby včasnej intervencie a podporu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Základnou filozofiou centier je, že práve rodina je najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Ponúka služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. „Podpora celej rodiny znamená posilniť jej vnútorné zdroje tak, aby zvládla rozvoj a výchovu znevýhodneného dieťaťa,hovorí Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA a koordinátor Projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku.

Polovica existujúcich centier vznikla vďaka dobročinnému Plesu v opere

Partnerstvo nadácie SOCIA a dobročinného Plesu v opere za posledné dva roky prinieslo želané výsledky. Vďaka nemu sa otvorili tri zo šiestich centier včasnej intervencie na Slovensku a podarilo sa upozorniť aj na problematiku včasnej intervencie mnohých kompetentných, odbornú a širokú verejnosť. Téma naozaj silno zarezonovala a na ostatnom ročníku Plesu v opere prejavili hostia najväčšiu štedrosť. Vyzbieraná suma peňazí dosiahla historické maximum, takmer 240 tisíc eur. „Sme radi, že Ples v opere pomohol otvoriť ďalšie centrum včasnej intervencie. Výnimočná štedrosť hostí vyjadrená v ostatnom ročníku Plesu v opere historicky najvyššou vyzbieranou sumou potvrdila, že dobročinné poslanie Plesu v opere má na Slovensku nezastupiteľné miesto v pomoci deťom a ich rodinám,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

 

Podpora celej rodiny

Narodenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením je jednou zo situácií, ktorá rodičov zastihne nepripravených. Zrazu sa stane niečo neplánované, neuchopiteľné a neexistuje návod, ako to vyriešiť. Je preto dôležité, aby mala rodina k dispozícii podporu, ktorá zabezpečí, že sa všetky možnosti dieťaťa objavia a rozvíjajú čo najskôr, aby ich v budúcnosti mohlo čo najviac využiť. Dieťa je neoddeliteľnou súčasťou rodiny a nebude sa mu dariť, ak sa nebude dariť celej rodine. Preto sa zaujímame o rodinu ako celok a posilňujeme ju,“ hovorí Katarína Mažárová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Trenčíne.

Centrá včasnej intervencie vítajú aj zdravotní odborníci. Prednosta a primár Kliniky pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trenčín a predseda Správnej rady CVI  Trenčín Pavol Šimurka vysvetľuje: „Ako zdravotník oceňujem vznik centier včasnej intervencie. Aj na Slovensku máme vďaka nim k dispozícii komplexnú starostlivosť o znevýhodnené deti a ich rodiny. Odchod z nemocnice znamená často vstup na neznámu pôdu, ktorý vyvoláva otázky. A práve multidisciplinárne tímy centier sú deťom a ich rodinám k dispozícii, aby sa niečo neznáme stalo známym a súčasťou ich života a komunity, v ktorej žijú.“