• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Správna rada

Jaroslav Vittek – predseda

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, generálny riaditeľ

ING si globálne ako aj v rámci svojho pôsobenia na Slovensku uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a uplatňuje ju v rámci svojho podnikania ako jeden zo základných firemných princípov. Veľmi si vážim, že som predsedom správnej rady, i to že vzájomná spolupráca ING a SOCIE prináša výsledky prostredníctvom programov, ktorými dokážeme každoročne podporiť správnu vec a tých, ktorí to veľmi potrebujú – mnoho detí, rodín i seniorov.

Soňa Holúbková
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, riaditeľka pobočky

SOCIA je pre mňa symbolom odvahy a snahy podporiť nové a zmysluplné projekty v sociálnej oblasti. Získavať finančné prostriedky na túto oblasť je veľmi dôležité aj mimo vládnych zdrojov, inak by sa mnohé nové sociálne služby vôbec nemohli rozbehnúť. 

Simona Bubánová
Creative department, konateľka  

Vladimír Labáth

profesor Katedry sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UK

V živote považujem za rozhodujúce venovať čas „veciam“, ktoré majú zmysel a perspektívu. Aktivity nadácie Socia sprostredkúvajú príležitosť, podporu a pomoc iným. Mne opakovane pripomínajú nezabúdať na iných, ktorí nemali v živote také šťastie ako ja. Považujem ich teda za hlboko zmysluplné.

Andrej Jankuliak
ANJA, s.r.o, konateľ

Prečo som v správnej rade nadácie SOCIA?

Presvedčili ma projekty, ktoré realizujú ľudia, ktorým verím.

čestný člen
Thomas van der Ven
medzinárodný expert na súkromné sociálne služby

Socia je prirodzeným výsledkom dlhotrvajúceho priateľstva ľudí, ktorí si dôverujú od prvého dňa (v roku 1993). Ich oddanosť a spoločný cieľ zostali nezmenené: podporovať solidaritu v slovenskej spoločnosti a slúžiť jej. Je pre mňa privilégium, že môžem byť súčasťou tohto úsilia od samého začiatku.