• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk
In Novinky

Tlačová konferencia k dobročinnému účelu 17. ročníka Plesu v opere

Dobročinný Ples v opere upriamuje pozornosť na pomoc postihnutým deťom a ich rodinám. Nadchádzajúci 17. ročník podporí zriadenie a prevádzku špecializovaného centra pre deti s poruchami vývinu, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok. Šieste centrum včasnej intervencie pribudne v Trenčíne. 

Nadácia SOCIA v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. plánuje otvorenie ďalšieho, šiesteho centra v Trenčianskom kraji. Nadácia v tejto súvislosti zverejnila výzvu na jeho zriadenie a personálne obsadenie. Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie, to dňa 7. 10. 2016 oznámil na tlačovej konferencii venovanej dobročinnému účelu Plesu v opere 2017. Úplné znenie výzvy nájdete tu.