• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: august 2015

Workshopy – Akreditácia MNO

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na sériu workshopov v krajských mestách SR. Hlavným cieľom workshopov je predstaviť Vám model otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií a získanie spätnej väzby od Vás. Ďalšími témami workshopov sú: návrh zákona o centrálnom registri MNO príležitosti pre MNO v operačných programoch eurofondov na obdobie 2014

Výstupy projektu AMNO

Národný projekt Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií doteraz vďaka všetkým jeho cenným účastníkom zaznamenal niekoľko míľnikov, ktoré sú zachytené formou výstupov. Viac informácií ako aj vypracované analýzy nájdete na stránke Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.