• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: september 2015

21. októbra 2015, konferencia: Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie

radi by sme Vám odporučili neformálnu konferenciu, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2015 v Bratislave. Konferencia je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO (sociálna a enviromentálna oblasť) a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Podujatie je určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych

Poďakovanie za ľudskosť všetkým dobrovoľníkom i profesionálom za pomoc v núdzi

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom i profesionálom, ktorí poskytovali a poskytujú humanitárnu pomoc  ľuďom v núdzi  na rôznych miestach Európy. Chceme ich povzbudiť, aby ešte vydržali. Sociálni pracovníci, ktorí sa u nás doma dennodenne stretávajú s ľudskou biedou a utrpením  oceňujú  Vaše nasadenie a obetavosť. Z vlastnej skúsenosti vedia, aké je to ťažké a bolestné, ak človek nemôže pomôcť a povzbudiť ľudí, ktorí sú na dne