• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: november 2015

21 tisíc od Holandskej obchodnej komory pre KASPIAN

Nadácia SOCIA aj tento rok spolupracovala s Holandskou obchodnou komorou na výbere projektu pre podporu v rámci Annual Charity Gala Dinner. Hostia 11. ročníka galavečera podporili sumou 21 tisíc eur nízkoprahový projekt KASPIAN. Ďakujeme Tlačová správa Holandskej obchodnej komory  

Vydali sme pre Vás: Desatoro pre výber zariadenia pre seniorov

Čo ďalej, keď to už v domácej starostlivosti o blízkych nejde? Kladiete si otázky ako môžete vybrať dobré zariadenie pre seniorov – nový domov pre svojich rodičov/starých rodičov? Prevzali sme leták z Českej republiky od organizácie Život 90 Pro seniory a jejich blízké (www.zivot90.cz), aktualizovali ho podľa slovenského prostredia a doplnili o pár ďalších bodov,

Vydali sme pre Vás: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?

V týchto dňoch sme aktualizovali a doplnili brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015. Brožúra: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra je v menšom náklade vydaná v tlačnej verzii,

Spôsobilosť na právne úkony – praktická publikácia

V spolupráci s právnikmi Marošom Matiaškom, Vladimírom Volčkom a Ivanom Humeníkom sme pripravili praktickú publikáciu Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmom, presný popis postupu, ale aj praktické rady a

Dôležité rozhodnutie súdu: Ela má právo na inklúzívne školstvo

BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so