• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: december 2015

Vianoce sú o …

Tímy CVI absolvovali školenia „Poradce rané péče“

V spolupráci so Společností pro ranou péči absolvovali tímy z CVI Bratislava, Prešov a Žilina vzdelávanie „Poradce rané péče”. Vzdelávanie prebehlo v piatich blokoch od júna do decembra roku 2015.  Pracovníčky novozaložených centier získali informácie a skúsenosti v oblasti organizácie riadenia služby včasnej intervencie a v priamej práci s rodičmi a deťmi so znevýhodnením. Společnost

Ples v opere a Nadácia Markíza vyhlasujú zbierku

Nadácia SOCIA je spoluzakladateľom troch Centier včasnej intervencie na Slovensku. Tento rok spolupracujeme s Plesom v opere, hostia ktorého prispejú na zriadenie štvrtého centra v Banskej Bystrici. Nielen hostia plesu však môžu podporiť rozvoj Centier včasnej intervencie na Slovensku, ale ktokoľvek, kto v období od 7.  decembra 2015 do 24. januára 2016 zašle darcovskú SMS s textom DMS

Podporte dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Dokument „Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP“ poukazuje