• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: január 2016

Narodeninové dary pani W pomôžu pri sanácií rodín v kríze

Prianím pani W bolo, aby jej hostia nenosili dary ale aby prispeli finančne. Rozhodla sa tento dar vložiť do programu podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze. Účastníci oslavy okrúhlych narodenín tak vyzbierali sumu 1 700 €. Grantový program podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze Ide o cielenú podporu dlhodobej krízovej intervencie (sanácie), ktorú poskytujú rodinám v

TK – Ples v opere prekvapil

Vďaka hosťom Plesu v opere 2016 vzniknú na Slovensku až dve ďalšie Centrá včasnej intervencie – v Banskej Bystrici a vo východoslovenskom regióne. Na vznik špecializovaných zariadení, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi s poruchami vývinu, poputuje celkovo 232 069 eur! TS odovzdavanie šeku    

Všetko najlepšie pani W

17. januára 2016 sa Helena Woleková, zakladateľka a správkyňa nadácie SOCIA, dožíva životného jubilea – nádherných 70 rokov. Táto mimoriadna žena je príkladom pracovitosti, skromnosti, empatie a dobroty. Je neuveriteľné, a stále nás prekvapuje, čo všetko sa v tejto drobnej žene skrýva. My, v nadácii SOCIA, jej želáme pevné zdravie, veľa síl, spokojnosti a šťastia. Pani W, ako ju v nadácii voláme

Boli sme na Plese v opere 2016

Ples v opere je najväčšia kultúrna a charitatívna akcia na Slovensku. Väčšina hostí na plese sa prišla zabávať, niektorí sa prišli len prezentovať, iní zase predviesť róby. Ples je súčasne aj súťažou slovenských módnych návrhárov. Ale tak to má byť. Pre nás bola dôležitá charitatívna stránka plesu, na ktorú hostitelia kladú stále väčší a väčší dôraz. Žiadny