• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: máj 2016

Pozvánka na konferenciu

  Pozývame vás na výročnú konferenciu SocioFóra a 8. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD Pozvánka v .pdf Prihlásiť sa môžete priamo na tomto linku:    

NECITLIVÉ VYKONÁVANIE SÚDNYCH ROZHODNUTÍ V PRÍPADOCH ODOBERANIA DETÍ

SocioFórum ako člen Koalície pre deti vyjadruje súhlas s nasledovným stanoviskom: Koalícia pre deti je pobúrená medializovaným necitlivým zákrokom štátnych úradníkov v prípade Marca. Rozumieme vlne negatívnych reakcií, ktoré vyvolalo video zaznamenávajúce priebeh tohto zákroku a sme presvedčení, že jeho priebeh bol v príkrom rozpore s najlepším záujmom dieťaťa. Zákrok považujeme za absolútne nevhodný a

Nová publikácia: Monitoring bariérovosti

Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť publikáciu Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami. Je rozdelená na tri časti. Spoločným menovateľom všetkých sú bariéry a to, ako sa s nimi vysporiadavame – Slovenská republika, obyvatelia v Lučenci a Roman Vrábel, autor publikácie. Na stránke nájdete aj ostatné naše publikácie dostupné elektronicky.

V Banskej Bystrici otvorili štvrté Centrum včasnej intervencie

V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta zaznamenali v minulom roku 1 200 pôrodov. Z tohto celkového počtu bolo 116 predčasných a celkovo sa v kraji narodilo až 350 patologických novorodencov s rôznymi zdravotnými problémami. Včasnou intervenciou je možné podchytiť problémy týchto detí a ich rodičov tak, aby boli následky do budúcnosti minimalizované. Na Slovensku fungujú už tri centrá včasnej intervencie: