• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: máj 2017

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike

Nadácia SOCIA od svojho vzniku kladie dôraz na komunitné služby. Posledné roky sa snažíme podporovať proces deinštitucionalizácie. Pri snahách o zmeny je vždy dôležité poznať situáciu, kde sa nachádzame a čo máme za sebou. Preto sme radi, že sme mohli vydať publikáciu Miroslava Cangára: „Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike“, ktorá takýto komplexný pohľad poskytuje. Ako