• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: jún 2017

Z Fondu Lienka pomoci 25 000 eur pre 14 projektov

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien na jeseň 2016 organizovala 7. ročník kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Dlhodobé ciele kampane sú ambiciózne: upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Práve posledný cieľ sa organizátori snažia naplniť prostredníctvom

Šieste centrum včasnej intervencie otvorené

Vo  Fakultnej nemocnici s poliklinikou Trenčín sa v roku 2016 narodilo 2 180 detí. Z tohto celkového počtu bolo 185 s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených. Na Kliniku pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice Trenčín bolo privezených z ostatných nemocníc Trenčianskeho samosprávneho kraja 93 detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených. V rámci kliniky zaznamenávajú rastúci počet novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologických novorodencov.