• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: január 2023

Ako by mohli vyzerať kritéria prístupnosti

V nadväznosti na naše aktivity v septembri  – výstupy z konferencie Nezávislý život a pripomienkovanie Návrhu základného mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027, sme absolvovali niekoľko stretnutí so zástupcami Gestora horizontálnych priorít na MPSVR a zástupcami CKO. Spolu s nami aj kolegovia z CEDA a Národnej rady občanov so

Záverečná konferencia projektu Design for All

V mene medzinárodného konzorcia organizácií osôb so zdravotným postihnutím vás srdečne pozývame na naše podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku„. Organizátormi podujatia sú Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko), Nadácia SOCIA (Slovensko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP).