• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: február 2023

NE-prístupné budovy pre všetkých

Pripravili sme príručku (NE) PRÍSTUPNÉ BUDOVY PRE VŠETKÝCH, v ktorej mapujeme nielen právne možnosti pre osoby so zdravotným postihnutím znevýhodnené v dôsledku fyzickej neprístupnosti budovy verejnej správy či poskytovateľa služby. Stručne načrtávame možnosti, ktoré môže človek urobiť, ak nejaká verejná budova nie je bezbariérovo prístupná. Môže osloviť  prevádzkovateľa či využiť mimosúdne spôsoby nápravy cez oficiálne

Výstupy z konferencie Design for All

Od decembra 2021 sme boli zapojený do projektu Design for All spolu s organizáciami z Maďarska a Česka – Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP). 26. januára 2023  sa uskutočnilo záverečné podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v