• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Nadácia SOCIA kladie dôraz na komunitné služby. Posledné roky sa snažíme podporovať proces deinštitucionalizácie. Pri snahách o zmeny je vždy dôležité poznať situáciu, kde sa nachádzame a čo máme za sebou. Preto sme radi, že sme mohli vydať publikáciu Miroslava Cangára: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v Slovenskej republike, ktorá takýto komplexný pohľad poskytuje. Skrátenú verziu sme vydali aj v anglickom jazyku. 

Uvedomujeme si, že nie je vždy jednoduché vyznať sa v spleti rôznych zákonov a ich paragrafov. Publikácia: Praktický sprievodca rôznymi formami pomoci pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, by mala svojimi informáciami pomôcť rodičom odpovedať si na rôzne otázky, ktoré súvisia s tým, aké podmienky musí splniť vaše dieťa pri poskytovaní dávok, príspevkov a služieb, kde a koho o ne môžete požiadať, ... Dúfame, že sa publikácia stane vašim pomocníkom pri uplatňovaní práv vášho dieťa so zdravotným postihnutím, a to aj pri vybavovaní na príslušných úradoch.

Financovanie sociálnych služieb je potrebné upraviť tak, aby v sektore existovali motivácie na inováciu služieb a zvyšovanie ich kvality. Ak použijeme zjednodušujúce prirovnanie, dnes panuje v sektore sociálnych služieb súťaž o najlacnejšiu dovolenku. Pričom víťazom nie je ten, koho zákazník odchádza najspokojnejší, ale ten, kto ho dokázal vrátiť domov za najmenej peňazí.

Takto začína Radovan Ďurana v publikácii: Ako určiť cenu sociálnej služby?

Predstavujeme Vám leták, ktorý je jednoduchým návodom pre seniorov a ich blízkych, ktorí sú odkázaní na pomoc, alebo už rozmýšľajú, čo bude neskôr. Jednoduchý sprievodca pre seniorov, ktorí potrebujú pomoc

Odporúčame Vám k tomu brožúrku Potrebujem pomoc, čo mám robiť?, ktorú nájdete medzi našimi publikáciami.

Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť publikáciu Monitoring bariérovosti. Život na kolesách s prekážkami. Je rozdelená na tri časti. Spoločným menovateľom všetkých sú bariéry a to, ako sa s nimi vysporiadavame – Slovenská republika, obyvatelia v Lučenci a Roman Vrábel, autor publikácie.

Brožúra Plány. Realita. Sľuby. je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fungovanie systému a kvalitu sociálnych služieb. Sociálne služby sú dnes stále rastúcim odvetvím verejných služieb pre obyvateľov. Nejaký druh sociálnej služby dostáva okolo 200 tisíc osôb.

Ponúkame Vám krátky prehľad, čo vláda plánovala v roku 2012, čo sa jej podarilo urobiť v období 2012 - 2016 a čo sľubujú strany na roky 2016 - 2020 v oblasti sociálnych služieb a pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Pridávame aj verziu prístupnú aj pre nevidiacich.

Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a Erlend Ellefsen, ktorí sa dlhé roky venujú práci s ľuďmi s kombinovaným postihnutím. Miroslav Cangár doplnil nórsku metodiku o analýzu individuálneho plánu z pohľadu slovenskej legislatívy.

Leták: Desatoro pre výber zariadenia pre seniorov

Čo ďalej, keď to už v domácej starostlivosti o blízkych nejde?
Kladiete si otázky ako môžete vybrať dobré zariadenie pre seniorov – nový domov pre svojich rodičov/starých rodičov?

Veríme, že aj tento leták Vám pomôže informovať sa na dôležité veci, aby ste mohli urobiť dobré rozhodnutie, ktoré zariadenie je pre Vašich blízkych to najlepšie.

V týchto dňoch (10/2015) sme aktualizovali a doplnili brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť?
Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015.

Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti

V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmov, presný popis postupu, ale aj praktické rady a upozornenia. V prílohe sa nachádzajú aj návrhy na formálne žiadosti.

Publikácia o projektoch a dobrých príkladov z projektov realizovaných v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, v oblasti Rozvoj služieb v sociálnej oblasti v rokoch 2013 - 2015.

Blokový grant/Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku.

Publikácia o podporených projektoch v rámci Blokového grantu vo Fonde pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku. Projekty sa realizovali v období rokov 2008 - 2010.

More je z kvapiek, príklady dobrej praxe sociálnej práce v obci.

Publikácia obsahuje skutočné príbehy riešenia sociálnych problémov, ktoré svojou prácou napísalo 13 sociálnych pracovníčok v konkrétnych slovenských obciach. Príbehy sa dotýkajú okolo stovky ľudí, ktorým bola poskytnutá účinná pomoc. Publikácia bola vydaná v roku 2007.

Deinštitucionalizácia a komunitné služby – zisky a náklady

Skrátené zhrnutie európskej štúdie je v slovenčine (2009). V plnom znení ide o najobsiahlejšiu štúdiu svojho druhu. Cieľom bolo zozbierať dostupné informácie o počte ľudí so zdravotným znevýhodnením, žijúcich v inštitucionálnej starostlivosti v 28 európskych krajinách a identifikovať úspešné stratégie náhrady inštitucionálnej starostlivosti komunitnou, s dôrazom na ekonomické otázky spojené s týmto prechodom.

Mini príručka pre Komunitné plánovanie sociálnych služieb (2004)

Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii. Sú to veľmi dôležité odpovede, pretože v nich je okrem iného skrytá aj odpoveď na otázku, koľko nových pracovných miest a kde sa vytvorí.

Nami publikované videá si môžete pozrieť na Vimeo.