• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Ako vyhodnotiť bezbariérovú prístupnosť budovy

V rámci medzinárodného projektu s kolegami z Maďarska a Česka sme pripravili nástroje na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti stavieb. Vieme, že podobných nástrojov bolo prípravných už viacero. Hodnotiaci hárok prístupnosti, ktorý by sme chceli predstaviť septembri má za cieľ získať autentické informácie a pomáha hodnotiť budovu a jej vonkajšie a vnútorné usporiadanie pomocou jednoduchých otázok, na ktoré je možné jasne odpovedať.

Je určený pre tých, ktorí nie sú profesionáli, ale chcú získať spoľahlivé informácie o prístupnosti budovy alebo služby. Ak máte napríklad problémy s prístupom k budove alebo s jej bezbariérovým užívaním, hodnotiaci hárok vám pomôže presne formulovať, aké prekážky vám bránia v užívaní. Hodnotiaci hárok vás prevedie celou stavbou krok za krokom v súlade s platnými predpismi a získate tak relatívne kvalitné vyhodnotenie budovy z hľadiska bezbariérovej prístupnosti. Vo svojej terminológii sa riadi právnymi a technickými požiadavkami a pomáha tak pri komunikácii s kompetentnými osobami (inžiniermi, architektmi, staviteľmi, úradníkmi a pod.) pri odstraňovaní prekážok.

Na jeseň pripravujeme tri semináre – v Bratislave a Košiciach, online. Radi by sme jeho použitie bližšie vysvetlili na školení a získali od účastníkov aj spätnú väzbu.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa takého vzdelávania, prosím ozvite na mail – socia@socia.sk