• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Naši ľudia

pwolekovavlado

Mgr. Vladislav Matej
riaditeľ nadácie a koordinátor projektov
matej@socia.sk
0903493037

PhDr. Helena Woleková, PhD.
správkyňa nadácie, odborný garant
wolekova@socia.sk

bardos-judit-3

Judit Bárdos
ambasádorka projektov nadácie SOCIA

martina2

Mgr. Martina Petijová
projektová manažérka
petijova@socia.sk
0911 150 566

maria

Mgr. Mária Machajdíková
koordinátorka projektu Podpory deinštitucionalizácie
machajdikova@socia.sk
0911 137 175

ka

Kamila Adamkovičová
manažérka pre komunikáciu
adamkovicova@socia.sk
0911 240 002

rf

Renáta Ferstlová
všeobecné účtovníctvo
ferstlova@socia.sk