• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Naši ľudia

Mgr. Vladislav Matej
správca nadácie a koordinátor projektov
matej@socia.sk
0903 493 037


PhDr. Helena Woleková, PhD.
senior konzultantka
wolekova@socia.sk

Judit Bárdos
ambasádorka projektov nadácie SOCIA

Mgr. Martina Petijová
projektová manažérka
0911 150 566

Mgr. Mária Machajdíková
koordinátorka projektu Podpory deinštitucionalizácie
0911 137 175

Mgr. Kamila Adamkovičová
manažérka pre komunikáciu
0911 240 002

Mgr. Renáta Ferstlová
ekonómka

0910 314 450

Mgr. Katarína Medzihorská
Tranzitný program "Zo školy do života", Banskobystrický kraj
0911 631 325

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
Záhradnícka 70

821 08 Bratislava
02/5564 5214
socia@socia.sk