• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Kontakt

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Legionárska 13
831 04 Bratislava

tel  +421 – 2 – 55 64 52 14
tel / fax  +421 – 2 – 55 64 52 15
socia@socia.sk
www.socia.sk

IČO: 318 163 98
DIČ: 2021 674 611
Nie sme platcom dph

banka: Tatra banka
číslo účtu: 2625828042/1100
IBAN SK27 1100 0000 0026 2582 8042
SWIFT TATRSKBX  P

Právna forma: nadácia