• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kontakt

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhradnícka 70
821 08 Bratislava

tel: 02/5564 5214
socia@socia.sk
www.socia.sk

IČO: 318 163 98
DIČ: 2021 674 611
Nie sme platcom dph

banka: Tatra banka
číslo účtu: 2625828042/1100
IBAN SK27 1100 0000 0026 2582 8042
SWIFT TATRSKBX  

Právna forma: nadácia