• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

VELUX Foundation, Dánsko

Rozvoj včasnej intervencie

 

OSF, Maďarsko, Mental Health Initiative

Podpora deinštitucionalizácie

 

Charles Steward Mott Foundation, USA

Budovanie základiny a posilnenie dlhodobej udržateľnosti (2008 – 2012)

 

Medzinárodný vyšehrádsky fond

Projekt „Spoločná cesta do Európy“ (2007 – 2008)

 

Charles Steward Mott Foundation, USA

Inštitucionálny rozvoj nadácie SOCIA (2004 – 2007)

 

Nadácia otvorenej spoločnosti

Príprava dobročinnej lotérie (2006)

East-East Projekt (2007)

 

Nadácia Pontis

IdealExchange (2006)

 

Liberty Foundation, Holandsko

Malý grant (2006)

 

Nadácia SKaN, Holandsko

Spoluzakladateľka nadácie SOCIA v roku 2002

Príspevok na kúpu priestorov (2003)

Program malých grantov (2002 – 2006)

 

Spolupracujúce holandské nadácie pre strednú a východnú Európu

Program veľkých grantov (2002 – 2006)

 

Nadácia pre deti Slovenska

Príprava dobročinnej lotérie (2005)

 

Nadácia Ekopolis

Príprava dobročinnej lotérie (2004)

 

Nadácia na podporu občianskych aktivít

Cestovný grant (2002)

Projekt „Podpora systémových zmien v sociálnej oblasti“ (2004)

 

Nadácia Ekopolis

Projekt SocioFórum a Voľby 2002 (2002)