• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet

Blokový grant – Fond pre MNO na podporu sociálnej inklúzie

(2007 – 2011)

 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, Európsky sociálny fond

Realizácia projektu v rámci IS EQUAL „Zvyšujeme šance“

(2005 – 2008)

 

Medzinárodný vyšehrádsky fond

Projekt „Spoločná cesta do Európy“

(2006 – 2007)

 

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Príprava dobročinnej lotérie (2004)

 

Svetová banka

Projekt „Komunitné plánovanie sociálnych služieb“ (2004)

 

Svetová banka

Projekt „SocioFórum a reforma sociálnych služieb“ (2003)

 

Národný úrad práce

Štúdia „Posilňovanie sociálnej ekonomiky…“ (2003)