• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

DOSPIEVANIE 7-18

V tomto období života je najdôležitejšie inkluzívne vzdelávanie, voľnočasové a primerané športové aktivity. Avšak bez dostupných bežných služieb, PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE MLADÝCH (napríklad kariérové poradenstvo) to nestačí.

 Čo realizuje naša nadácia:

REALIZÁCIA TRANZITNÉHO PROGRAMU, PODPORA POSKYTOVATEĽOV, PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A JEDNOTLIVCOV