• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie služby včasnej intervencie v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej BBSK) v spolupráci so SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej SOCIA) a Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (ďalej Asociácia). BBSK sa zaväzuje po registrácii dvoch vybraných poskytovateľov SVI na BBSK financovať jeho prevádzkové náklady od roku 2020 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne v partnerstve s Nadáciou EPH vybraným poskytovateľom grant na zariadenie centier (automobil, zariadenie priestorov ambulantnej časti SVI) vo výške cca 20 000 EUR na SVI.

Ďalšie informácie nájdete tu:

V. Matej a H. Woleková vystúpili na seminári organizovanom Nadací rozvoje občanské společnosti

Vladislav Matej a Helena Woleková (nadácia SOCIA) vystúpili na seminári organizovanom Nadací rozvoje občanské společnosti v Českej Skalici s témou Občianska spoločnosť ako nástroj sociálneho vyrovnania (pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia Nežnej revolúcie).
Okrem nich na seminári zo Slovenska vystúpili manželia Bútorovci (IVO) a Jakub Kratochvíl (Iniciatíva za Slušné Slovensko), z Čiech napríklad hudobník a bývalý minister pre ľudské práva Michael Kocáb.

Konferencia NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2019

Nezávislý život— Správne otázky

25. júna 2019

Hotel Saffron, Bratislava

Po roku Vás opäť pozývame diskutovať o nezávislom živote, zdieľať vzájomne svoje skúsenosti a pýtať sa správne otázky.

Na jeseň tohto roku bude Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pripravovať sériu otázok pre Slovenskú republiku. Budú formulovať otázky, aby zistili, ako Slovensko pokročilo v napĺňaní Dohovoru. Práve túto príležitosť chceme využiť a pokračovať v diskusii so všetkými, ktorých sa uplatňovanie Dohovoru najviac dotýka.  

Tešíme sa na Vás a na spoločnú prácu pri okrúhlych stoloch.

Prihlasovať sa môžete: na tomto linku.

Pozvánka a program.

SOCIA—Nadácia na podporu sociálnych zmien, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, a Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Voľby do európskeho parlamentu – šanca pre všetkých

ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM

Sme radi, že môžeme predstaviť preklad MANIFESTU, ktorý pripravila organizácia Inclusion Europe. Cieľom dokumentu je, aby všetci, naozaj všetci, čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú európske voľby v roku 2019.

Dokument má tri časti.

Časť 1 a časť 2 sú pre priaznivcov inklúzie:
pre sebaobhajcov, pre rodinných príslušníkov, pre každého, kto podporuje inklúziu a pre všetkých občanov Európskej únie (ďalej EÚ).

Časť 3 je pre politické strany a ich kandidátky a kandidátov. Môžu ju využiť orgány zodpovedné za organizovanie volieb a tým umožniť, aby boli prístupné pre čo najväčší počet ľudí.

Nezabudnite 25. mája 2019.

Choďte voliť.

Nenechajme nikoho v úzadí

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

Vo štvrtok 21. marca 2019 si pripomíname 14. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva priateľov na celom svete,  aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Usiluje sa aj o zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a začleňovanie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

NIEKTORÉ MÝTY O ĽUĎOCH S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

Mýtus č. 1: Ľudia s Downovým syndrómom sú vždy spokojní.

Skutočnosť: U ľudí s Downovým syndrómom sa naopak môžeme stretnúť s výrazným emocionálnym prežívaním. Zažívajú celý rad emócií. Reagujú na pozitívne prejavy priateľstva, ale i na bolesť, vedia byť rozrušení atď..

Mýtus č. 2: Ľudia s Downovým syndrómom nie sú schopní učiť sa a sú neprispôsobiví a agresívni.

Skutočnosť: Učia sa pomalšie, no majú výbornú schopnosť napodobňovania a učenia sa.

Mýtus č. 3: Sú neschopní pracovať.

Skutočnosť: Je možné ich zamestnávať na základe ich individuálnych schopností. Aj na Slovensku pracuje niekoľko ľudí s Downovým syndrómom, napr. zamestnanie konkrétneho dievčaťa s týmto syndrómom ako asistenta pre pomocné práce v domove sociálnych služieb v Starej Ľubovni alebo chlapca Martina, ktorý pracuje v nitrianskej nemocnici v práčovni.

Mýtus č. 4: Ľudia s Downovým syndrómom sú ťažko mentálne postihnutí a väčšina ľudí s týmto syndrómom je umiestnená v ústavoch.

Skutočnosť: Väčšina má IQ v pásme medzi ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia, no všetci s Downovým syndrómom sú vzdelávateľní. Najčastejšie žijú v rodine, sú integrovaní do vzdelávacieho a spoločenského života a dospelí žijú doma alebo v ústavoch a chránených domovoch. Vo svete je už niekoľko prípadov kedy sa ľudia s Downovým syndrómom zosobášili, ako napr. Melissa (25) a Michael (26) v roku 2012 v Cooksville v Kanade.

Mýtus č. 5: Ľudia s Downovým syndrómom sa nedožívajú vysokého veku.

Skutočnosť: Ich priemerná dĺžka života sa blíži k hranici rovesníkov bez Downovho syndrómu. Priemerný vek ľudí s Downovým syndrómom je vo vyspelých krajinách nad 50 rokov, k čomu prispelo zlepšenie životných podmienok, kvality života, zlepšenie zdravotníckej starostlivosti, zlepšenie prevencie pridružených chorôb v ranom veku a významné úspechy v kardiochirurgickej intervencii.

Tento rok sa kampaň #WDSD19 nesie v znamení „Nenechajme nikoho v úzadí“ (Leave no one behind) a je zameraná na to, aby aj ľudia s Downovým syndrómom mali rovnakú možnosť zaradiť sa do spoločnosti ako všetci ostatní. Aby aj títo ľudia mohli viesť plnohodnotný život, pretože radi pracujú, dokážu pracovať a chcú pracovať.

Ľudia s Downovým syndrómom majú právo byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

 „Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom „Nenechajme nikoho v úzadí“ (Leave no one behind). Takto môžeme ukázať svetu, ako sa ľudia s Downovým syndrómom zapájajú do spoločnosti spolu s ostatnými,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

„Ľudia s Downovým syndrómom majú tiež právo na nezávislý život, ak sa im poskytne pomoc napríklad vo forme osobnej asistencie. Ako spoločnosť máme povinnosť zabezpečiť pre ľudí s postihnutím podporu poskytovanú na základe ich vlastných potrieb a výberu. Potom im umožníme žiť nezávislý a plnohodnotný život,“ vysvetľuje Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

„Profesia tento rok zrealizovala rozsiahly on-line prieskum o postojoch voči inakostiam na pracovisku. Zistili sme, že len 16 % opýtaných malo skúsenosť so zdravotne znevýhodneným kolegom. Preto nás teší, keď sa aj takouto formou upozorňuje na ľudí s Downovým syndrómom, ktorí žijú medzi nami a mohli by vykonávať viaceré profesie napr. v hoteliérstve, či gastronómii. V rámci našich pracovných portálov a festivalov príležitostí sa usilujeme zvýšiť šance na zamestnanie pre ľudí so znevýhodnením a cielene ich prepájame s potenciálnymi zamestnávateľmi,“ povedala CSR manažérka spoločnosti Profesia Anna Podlesná.   Aj v roku 2019 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom syndróme. ‪#‎lotsofsocks

Presťahovali sme sa

Od januára nás už nenájdete na Legionárskej 13. Už sme na Záhradníckej 70. Čoskoro zmeníme aj sídlo našej nadácie. Na faktúrach a zmluvách je potrebné aj naďalej uvádzať adresu Legionárska 13, 831 04 Bratislava, ale dodacia adresa je Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava.

Aktuálne nám nefunguje pevná linka, no zastihnete nás na mobiloch a emailoch.