• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Konferencia Nezávislý život 2023

Rada pre poradenstvo vo sociálnej práci a nadácia SOCIA, spolu s partnermi – CEDA Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania FAD STU, FORUM pre ľudské práva, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Accessible centre EU, Vás pozývajú na 6.ročník konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT, s témou Participácia.

Konferencia sa uskutoční 3. októbra.

Na tomto linku je možné sa prihlásiť na sledovanie konferencie online. 

Program konferencie

 

Ohradzujeme sa voči nepravdivým tvrdeniam

Predstavitelia strany SMER – SSD včera na tlačovej konferencii uviedli nepresné informácie, ktoré sa týkajú Národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO”, ktorý realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorého súčasťou je aj SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.
Vo svojich vyjadreniach skresľujúco uvádzajú, že úradnícka vláda ako jedno zo svojich prvých rozhodnutí pridelila 21 miliónov eur Nadácii otvorenej spoločnosti. V skutočnosti sú financie určené mnohým mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, vrátane Slovenského Červeného Kríža, Slovenskej Katolíckej Charity, eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, organizácie IP-čko, ktorá poskytuje psychologickú pomoc a desiatkam ďalších.
Niekoľko faktov:

📢
PENIAZE Z PROJEKTU SÚ URČENÉ CHARITATÍVNYM MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM: Finančný príspevok zabezpečí podporeným organizáciám pokrytie časti ich nákladov, ktoré od vypuknutia vojny na Ukrajine, teda od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami z Ukrajiny.

📢
PROJEKT JE PLNE TRANSPARENTNÝ: realizuje sa z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, bez účasti štátneho rozpočtu. Ide o nevyčerpané eurofondy z predchádzajúceho obdobia.

📢
KONTROLNÝ A SCHVAĽOVACÍ PROCES EURÓPSKEHO PROJEKTU NETRVÁ 3 TÝŽDNE: Výzva na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na implementáciu národného projektu bola vyhlásená 20. decembra 2022. Projekt bol spustený 3. marca 2023 a koncom mája došlo k samotnému podpisu zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

📢
21 MILIÓNOV NIE JE URČENÝCH PRE NADÁCIU OTVORENEJ SPOLOČNOSTI: Priama finančná pomoc v rámci projektu predstavuje 13 miliónov EUR, zvyšok je hodnota dobrovoľníckej práce organizácií, ktoré sú príjemcami pomoci. Projekt spravuje konzorcium šiestich rešpektovaných nadácií. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a jeho členmi sú SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu.

📢
ZRKADLOVÝ PROJEKT REALIZUJE AJ MINISTERSTVO PRÁCE PRE SAMOSPRÁVY: Rovnakú sumu určenú na poskytovanie finančných príspevkov samosprávam v súvislosti s integráciou ľudí z Ukrajiny realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Konštruktívnej kritike ktorá prispeje k skvalitneniu našej práce pre ľudí v núdzi sa nebránime. Chceme však vyzvať predstaviteľov akýchkoľvek politických strán, aby argumentovali vecne a aby účelovo neskresľovali realitu.

Alternatívna správa pre výbor OSN proti mučeniu

Pridali sme sa ku konzorciu 8 organizácií, aby sme spoločnou správou k Výboru OSN proti mučeniu hovorili o situácii ľudí so zdravotným postihnutím. Výbor sme informovali o problémoch s kriminalizáciou zlého zaobchádzania, o neefektívnej deinštitucionalizácii, problematickej právnej úpravy obmedzujúcich prostriedkov a absentujúcej paliatívnej starostlivosti. 

Ďakujeme Fóru pre ľudské práva za prizvanie k spolupráci.

CAT_coalition of NGOs_persons with disabilities_fin

S nami, nie pre nás!

V utorok 21. marca 2023 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu (#WDSD). Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol prvýkrát vyhlásený v roku 2012. DSI aj tento rok vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Cieľom je šíriť osvetu o ľuďoch s Downovým syndrómom, a tak prispieť k vyššej kvalite ich života – lepšími podmienkami na vzdelanie, zamestnanie, začlenenie a prijatie spoločnosťou v každej oblasti života.

Tento rok sa kampaň #WDSD prináša jasný odkaz: „With Us, Not for Us“, S nami, nie pre nás“. Vyzývame všetkých tvorcov rozhodnutí a politík, aby sa zaviazali zapojiť organizácie zastupujúce ľudí s Downovým syndrómom do všetkých rozhodovaní. Pracujte s nami, nie pre nás. Hovorte s nami!

Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom „S nami, nie pre nás“ (#With Us Not For Us). V tomto čase, keď sú naše osobné stretnutia nahrádzané komunikáciou cez počítače a sociálne siete, keď žijeme prevažne izolovaní od rodiny, kamarátov, spolužiakov, kolegov, sa Svetový deň Downovho syndrómu 2023 nesie v znamení, aby sme na nich nezabúdali, že sú TU! „Cieľom je  napĺňať Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby mal každý možnosť sa slobodne rozhodnúť. Často sa ich okolie snaží robiť veci pre nich, nie s nimi,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, ktorá tento rok oslavuje svoje 30. narodeniny.

Ľudia s Downovým syndrómom poznajú svoje potreby, vedia, čo chcú, čo im robí radosť a čo ich napĺňa. Chcú rozhodovať o svojich životoch a chcú sa spolupodieľať  na tvorbe opatrení, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ceníme si ich priateľstvo a vážime si vzájomnú spoluprácu. Poďte s nami stavať mosty porozumenia“, hovorí Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, r. s. p.

Slovensko prijalo pred viac ako rokom ambiciózny plán na obnovu a zvýšenie odolnosti v krízových situáciách. Viaceré reformy, ku ktorým sa zaviazalo sa týkajú života ľudí s Downovým syndrómom – reforma vzdelávania či reforma financovania sociálnych služieb. „Ak chceme nájsť dobré riešenie pre všetkých, je potrebné, aby v týchto diskusiách boli vypočuté aj hlasy organizácií, ktoré prinášajú podnety priamo od ľudí so zdravotným postihnutím“, dodáva Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Aj v roku 2023 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy #PonozkovaVyzva obliekli 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme.

 

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS)

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)

 

TS_SDS_Downov_syndrom_WDSD2023 final

 

Konzorcium 6 nezávislých nadácií pod vedením NOS prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR

Konzorcium šiestich nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava zverejnilo dňa 3. marca 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO. Pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré od februára 2022 poskytovali a/alebo stále poskytujú pomoc osobám utekajúcim pred následkami ruskej agresie na Ukrajine je pripravený balík vo výške 12 miliónov eur.

Členmi konzorcia sú Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, SOCIA-Nadácia pre podporu sociálnych zmien, Nadácia Centra pre filantropiu a Nadácie pre deti Slovenska.

Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine sa MNO venovali distribúcii nevyhnutnej materiálnej a potravinovej pomoci a zabezpečovali prvotnú psychologickú a sociálnu podporu viac než 1,2 miliónu Ukrajincov a Ukrajiniek utekajúcich pred hrôzami vojny cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Do pomoci odídencom sa v roku 2022 zapojilo vyše 17-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Objem humanitárnej pomoci presiahol 11-tisíc ton. Vo verejných zbierkach na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo takmer 17 miliónov eur.

Činnosť MNO sa však neskončila na hraniciach. Pomocnú ruku osobám prichádzajúcim z vojnou zasiahnutých oblastí podali MNO aj pri následnom integračnom procese do slovenskej spoločnosti. Organizovali informačné a osvetové podujatia a poskytovali informácie a rady v oblastiach týkajúcich sa zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia. Organizovali rôzne vzdelávacie, kultúrne či športové aktivity.

Aj keď bola činnosť MNO pre zvládnutie krízy na hraniciach kľúčová, na financovanie ich aktivít doteraz neexistoval mechanizmus a MNO, rovnako ako samosprávy, financovali svoje aktivity vo veľkej miere z vlastných zdrojov alebo z príspevkov medzinárodných rozvojových organizácií (UNHCR, Unicef a pod.).

Vďaka zverejnenej výzve teraz môžu MNO požiadať o finančný príspevok na činnosť svojich zamestnancov a tiež koordináciu viac než 17-tisíc dobrovoľníkov. Dôležitou správou je, že MNO si môžu uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 24. 2. 2022.

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.

Pridanou hodnotou projektu je minimalizácia byrokracie, keď okrem podpisu zmluvy sú všetky úkony zapojených žiadateľov riešené prostredníctvom užívateľsky komfortného online systému. Pre mimovládne organizácie a účelové zariadenia cirkví je tento projekt unikátnou príležitosťou jednak získať finančné zdroje za svoju minulú činnosť s odídencami z Ukrajiny, ale tiež zvýšiť jej rozsah a pozdvihnúť kvalitu integračných aktivít v budúcnosti. Chcem vyzvať všetky mimovládne organizácie, ktoré od vypuknutia vojenskej invázie Ruska dňa 24. 2. 2022 poskytovali pomoc odídencom z Ukrajiny alebo v súčasnosti pre nich realizujú integračné aktivity, aby sa do projektu zapojili,” povedal riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.

Podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do výzvy ako aj detailne znenie výzvy sú zverejnené na webovom sídle projektu: https://eucare.osf.sk a webovej stránke ESF www.esf.gov.sk.

Zrkadlový národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – Samosprávy určený na poskytovanie finančných príspevkov samosprávam realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

Kontakt pre média:

Fedor Blaščák, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava

fedor.blascak@osf.sk, 0905 137257

 

Barbora Peregrim, manažérka projektu EU-CARE

barbora.peregrim@osf.sk, 0915 336528

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

NE-prístupné budovy pre všetkých

Pripravili sme príručku (NE) PRÍSTUPNÉ BUDOVY PRE VŠETKÝCH, v ktorej mapujeme nielen právne možnosti pre osoby so zdravotným postihnutím znevýhodnené v dôsledku fyzickej neprístupnosti budovy verejnej správy či poskytovateľa služby.

Stručne načrtávame možnosti, ktoré môže človek urobiť, ak nejaká verejná budova nie je bezbariérovo prístupná. Môže osloviť  prevádzkovateľa či využiť mimosúdne spôsoby nápravy cez oficiálne úrady, ktoré na Slovensku máme. V krátkosti predstavujeme spôsoby súdnych konaní zamerané na dosiahnutie bezbariérovej prístupnosti budovy. Nakoniec je dôležité povedať, že ako občania vieme využiť aj iné spôsoby poukázania na problém neprístupnosti cez aktivity v komunite či mediálne vstupy.

PUBLIKÁCIA:  (NE)Prístupné budovy pre všetkých