• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

História

historia1
historia2

Nadácia SOCIA napĺňa poslanie, s ktorým na Slovensku od roku 1991 pôsobili Spolupracujúce holandské nadácie pre strednú a východnú Európu. Počas desiatich rokov (1992 – 2001) podporili na Slovensku 99 sociálnych projektov. Vyše 5 miliónov EUR pomohlo vytvoriť na Slovensku sieť neštátnych sociálnych služieb pre ohrozené skupiny obyvateľov.

 

V tomto období spolupracovali holandské nadácie na Slovensku s expertnou skupinou, ktorá pre nich uskutočňovala posudzovanie žiadostí  a následný monitoring podporených projektov. Finančná podpora projektov sa uskutočňovala priamo z Holandska, na Slovensku nebola založená za týmto účelom žiadna entita.

NL-thumb