• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

História

historia1
historia2

Nadácia SOCIA napĺňa poslanie, s ktorým na Slovensku od roku 1991 pôsobili Spolupracujúce holandské nadácie pre strednú a východnú Európu. Počas desiatich rokov (1992 – 2001) podporili na Slovensku 99 sociálnych projektov. Vyše 5 miliónov EUR pomohlo vytvoriť na Slovensku sieť neštátnych sociálnych služieb pre ohrozené skupiny obyvateľov.

 

V tomto období spolupracovali holandské nadácie na Slovensku s expertnou skupinou, ktorá pre nich uskutočňovala posudzovanie žiadostí  a následný monitoring podporených projektov. Finančná podpora projektov sa uskutočňovala priamo z Holandska, na Slovensku nebola založená za týmto účelom žiadna entita.

NL-thumb