• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Základina

BUDOVANIE ZÁKLADINY NADÁCIE – Budovanie nadačného imania a finančnej rezervy
 

Nadačné imanie a finančná rezerva Nadácie SOCIA predstavujú jej dlhodobý finančný a nehnuteľný majetok, ktorý jej perspektívne zabezpečí finančnú stabilitu a nezávislosť. Našim strategickým cieľom je budovanie nadačného imania a finančnej rezervy v takom objeme, aby finančné výnosy zabezpečili financovanie aspoň časti nadačných programov a operačných nákladov nadácie.

 

Nadačné imanie = majetok nadácie zapísaný do registra nadácie, ktorého hodnota je trvalá, bez možnosti zníženia a použitia na zabezpečenie jej činnosti.

 

Finančná rezerva = voľne disponibilné finančné prostriedky nadácie, ktoré môže nadácia použiť na krátkodobé vykrytie výpadkov financovania programov. Ďalej sa finančná rezerva používa na dlhodobé bezpečné investovanie s cieľom dosiahnuť čo najvyššie výnosy.

 

Základina = všetky dlhodobo investovateľné/investované/zhodnotené zdroje nadácie (nadačné imanie, finančná rezerva, nehnuteľný majetok).

 

Hodnota nadačného imania dosiahla výšku 272 522 EUR (vedená v registri na MV SR) a správna rada rozhodla, že ju už nebude ďalej navyšovať. Výška rezervného fondu sa pohybuje medzi 100 – 200 tisíc EUR. Účtovná hodnota vlastných priestorov predstavuje sumu 81 325,10 EUR (trhová asi dvojnásobok).