• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Správna rada

Jaroslav Vittek - predseda

bankár - finančník

Soňa Holúbková
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, psychologička

SOCIA je pre mňa symbolom odvahy a snahy podporiť nové a zmysluplné projekty v sociálnej oblasti. Získavať finančné prostriedky na túto oblasť je veľmi dôležité aj mimo vládnych zdrojov, inak by sa mnohé nové sociálne služby vôbec nemohli rozbehnúť.

Andrea Cocherová
členka správnej rady nadácie SOCIA do 7.3.2023

Zsolt Cséfalvay
profesor, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Viac ako 30 rokov klinicky aj vedecky pracujem ako logopéd s ľuďmi a pre ľudí, ktorí v dôsledku vážnych neurologických ochorení stratili reč. Uvedomujem si význam podpory pre tých, od raného veku až po starobu, ktorých hlas v spoločnosti dostatočne nepočuť, alebo pre ignoranciu majority neboli vypočutí. Nadácia SOCIA im už roky zásadným spôsobom pomáha v skvalitňovaní ich životných podmienok. Rád pridám v tejto práci ruku k dielu.

čestný člen
Thomas van der Ven
medzinárodný expert na súkromné sociálne služby

SOCIA je prirodzeným výsledkom dlhotrvajúceho priateľstva ľudí, ktorí si dôverujú od prvého dňa (v roku 1993). Ich oddanosť a spoločný cieľ zostali nezmenené: podporovať solidaritu v slovenskej spoločnosti a slúžiť jej. Je pre mňa privilégium, že môžem byť súčasťou tohto úsilia od samého začiatku.