• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Správna rada

Jaroslav Vittek - predseda

Bankár - finančník

Soňa Holúbková
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, psychologička

SOCIA je pre mňa symbolom odvahy a snahy podporiť nové a zmysluplné projekty v sociálnej oblasti. Získavať finančné prostriedky na túto oblasť je veľmi dôležité aj mimo vládnych zdrojov, inak by sa mnohé nové sociálne služby vôbec nemohli rozbehnúť.

Simona Bubánová
Creative department, konateľka  

Vladimír Labáth
profesor, Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku

V živote považujem za rozhodujúce venovať čas „veciam“, ktoré majú zmysel a perspektívu. Aktivity nadácie Socia sprostredkúvajú príležitosť, podporu a pomoc iným. Mne opakovane pripomínajú nezabúdať na iných, ktorí nemali v živote také šťastie ako ja. Považujem ich teda za hlboko zmysluplné.

Andrej Jankuliak
ANJA, s.r.o, konateľ a predseda Poľnohospodárskeho družstva Hontianske Moravce

Prečo som v správnej rade nadácie SOCIA?
Presvedčili ma projekty, ktoré realizujú ľudia, ktorým verím.

čestný člen
Thomas van der Ven
medzinárodný expert na súkromné sociálne služby

SOCIA je prirodzeným výsledkom dlhotrvajúceho priateľstva ľudí, ktorí si dôverujú od prvého dňa (v roku 1993). Ich oddanosť a spoločný cieľ zostali nezmenené: podporovať solidaritu v slovenskej spoločnosti a slúžiť jej. Je pre mňa privilégium, že môžem byť súčasťou tohto úsilia od samého začiatku.