• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

DETSTVO 0-7

Rodina potrebuje VČASNÚ INTERVENCIU, ODĽAHČOVACIE SLUŽBY a širokú paletu iných služieb: zdravotnícke, rehabilitačné a špeciálno-pedagogické.

 Čo realizuje naša nadácia: 

Zvyšovanie dostupnosti nových služieb  – podpora vzniku CENTIER VČASNEJ INTERVENCIE, PODPORA POSKYTOVATEĽOV, PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A JEDNOTLIVCOV, PORADENSTVO PRE RODINU