• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

SENIORSKÝ VEK

Seniori potrebujú preventívne programy aktívneho starnutia, špecializované zdravotnícke služby a PODPORNÉ TERÉNNE A AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY. Pre mnohých je nevyhnutná DLHODOBÁ ZDRAVOTNO-SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ.

 Čo realizuje naša nadácia:

PODPORA PRI PRÍPRAVE ZÁKONA O DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI, PODPORA POSKYTOVATEĽOV, PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A JEDNOTLIVCOV, REALIZÁCIA KAMPANE STAROBA SA NÁS DOTÝKA