• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Nadácia SOCIA si veľmi cení podporu mnohých jednotlivcov, ktorí pomohli finančným príspevkom, dobrovoľnou prácou, šírením dobrého mena nadácie, svojou radou alebo konštruktívnou kritikou.

 

Súčasne ďakujeme všetkým jednotlivcom, ktorí nám venovali svoje 2% z dane.

 

Od roku 2002 nás podporili:

 

Ronald Weiser, veľvyslanec USA

Rob Swartbol, veľvyslanec Holandského kráľovstva

Laurent Stockvis, veľvyslanec Holandského kráľovstva

Henk Soeters, veľvyslanec Holandského kráľovstva

Ján Kuderjavý, veľvyslanec Slovenska v Holandsku

zamestnanci veľvyslanectva Slovenska v Holandsku

Thomas van der Ven, Holandsko

Andrej Jankuliak, Bratislava

Pavol Demeš, Bratislava

Ján Figeľ, Brusel

Soňa Holubková, Žilina

Juraj Vaculík, Bratislava

Martin Bajaník, Bratislava

Ewout Steenbergen, Holandsko

Jan Hillered, Rakúsko

zamestnanci First Data Western Union z Rakúska, Čiech, Maďarska a Poľska

Hans van Essen, Holandsko

Frans Ent, Holandsko

Helena Jurenová, Bratislava

Zuzana Markušová, Bratislava

Gabriela Kroftová, Bratislava

Juraj Barát, Nitra

Eva Mydlíková, Senec

Katka Sabová, Bratislava

Roland Wagner, Bratislava

Kristína Lončeková, Bratislava

Katarína Jirešová, Bratislava

Oľga Reptová, Bratislava

Šimon Šicko, Bratislava

Lucia Štasselová, Bratislava

Peter Medveď, Banská Bystrica

Lívia Haringová, Banská Bystrica

Filip Vagač, Bratislava,

Lýdia Brichtová, Bratislava

Iveta Radičová, Bratislava

Béla Bugár, Bratilava

Klára Sarközy, Bratislava

Július Brocka, Bratislava

Edward Holt, Bratislava

Carol Crom, Bratislava

Roman Kettner, Bratislava

Marcela Zacharová, Bratislava

Adriana Komorníková, Bratislava

 

a mnohí iní…