• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA 

Chrániť si hlavu proti úrazu, je dnes už úplne bežné. Za posledné roky sa ľudia v tomto smere stali oveľa zodpovednejšími. Chrániť si však to, čo máme v hlave, ešte také bežné nie je. Preto prichádzame s kampaňou “Sú aj iné spôsoby, ako si chrániť hlavu”, ktorej cieľom je poukázať na potrebu a možnosti ochrany mysle. Preto, aby sme sa preventívne bránili proti rôznym typom demencií, ktoré sa v budúcnosti môžu týkať každého z nás.

    Na svete žije viac ako 46 miliónov ľudí s demenciou. Tento počet sa každých dvadsať rokov zdvojnásobí.

    Prevenciu je vhodné riešiť už od 45. roku života.

Prvým krokom ochrany pred demenciou je diagnostika pomocou orientačného vyšetrenia kognitívnych funkcií formou testu, ktorého cieľom je zistenie stavu vašej pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných kognitívnych schopností.

Vďaka SOCIA a ďalším partnerom ponúklo Centrum MEMORY n. o.  počas jesene 120 orientačných vyšetrení kognitívnych funkcií formou testu  bezplatne. Počas niekoľkých dní sa zaplnili miesta na bezplatné testovanie. Ak sa niekto nedostal na vyšetrenie zadarmo, štandardne sa realizuje na základe odporúčania všeobecného lekára, prípadne za poplatok. Ďalšie informácie získate: Centrum MEMORY, 02/62414143 alebo 0911283634, v čase od 7,45 do 16,15 hod. Toto kognitívne vyšetrenie môžete absolvovať v spolupráci so psychologičkou osobne v Centre MEMORY  alebo online bez osobnej návštevy. 

Ako prebieha orientačné vyšetrenie kognitívnych funkcií formou testu?

Vyšetrenie kognitívnych funkcií formou testu môžete absolvovať v spolupráci so psychologičkou osobne v Centre MEMORY alebo online bez osobnej návštevy.  Orientačné vyšetrenie trvá 30 až 60 minút. Po jeho skončení psychologička na mieste vyhodnotí test a v prípade potreby odporučí doplňujúce vyšetrenia.

Nahliadnite, ako prebieha toto orientačné vyšetrenie.

 

 

Iniciátor kampane: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Kampaň vznikla vďaka podpore partnerov:

Nadácia VÚB, Centrum MEMORY n. o., Biogen, TERAZ.SK, Seesame