• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Dozorná rada

Blažena Simonová, A@B Consulting s.r.o., konateľka

 

Martina Zacharová, TriGranit development corporation, finance manager

Snáď sa mi podarí inšpirovať iných, aby prispeli k zmene k lepšiemu – v oblasti, ktorá sa ich dotýka, a spôsobom sebe vlastným.

Peter Široký, Lottery Brokers, Managing Director

Je pre mňa poctou pracovať a učiť sa od ľudí, ktorí vsetok svoj cas a usilie venujú pomoci občanom, ktorí to najviac potrebujú. Osobne by som veľmi rád prispel k budovaniu tolerantnej občianskej spoločnosti, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania.