• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Dozorná rada

Blažena Simonová, A@B Consulting s.r.o., konateľka

Martina Zacharová, WOOD & Company Real Estate, Relationship and Property Management Director

Snáď sa mi podarí inšpirovať iných, aby prispeli k zmene k lepšiemu – v oblasti, ktorá sa ich dotýka, a spôsobom sebe vlastným.

Peter Široký, Lottery Brokers, Managing Director

Je pre mňa poctou pracovať a učiť sa od ľudí, ktorí vsetok svoj cas a usilie venujú pomoci občanom, ktorí to najviac potrebujú. Osobne by som veľmi rád prispel k budovaniu tolerantnej občianskej spoločnosti, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania.