• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Dozorná rada

Blažena Simonová, A@B Consulting s.r.o., konateľka

Martina Zacharová, WOOD & Company Real Estate, Relationship and Property Management Director

Eva Vajnorská