• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

DOSPELOSŤ

Každý dospelý potrebuje prácu a bývanie. Preto sú veľmi dôležité SLUŽBY SPOJENÉ S BÝVANÍM A NEZÁVISLÝM ŽIVOTOM a PODPOROVANÉ ZAMESTNÁVANIE, ale aj ďalšie vzdelávanie, rôzne druhy poradenstva či terapie.

Čo realizuje naša nadácia:

REALIZÁCIA TRANZITÉHO PROGRAMU, PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA, ZAKLADANIE NOVÝCH SLUŽIEB, PODPORA POSKYTOVATEĽOV, PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A JEDNOTLIVCOV

DOSPELOSŤ

Každý dospelý potrebuje prácu a bývanie. Preto sú veľmi dôležité SLUŽBY SPOJENÉ S BÝVANÍM A NEZÁVISLÝM ŽIVOTOM a PODPOROVANÉ ZAMESTNÁVANIE, ale aj ďalšie vzdelávanie, rôzne druhy poradenstva či terapie.

Čo realizuje naša nadácia:

REALIZÁCIA TRANZITÉHO PROGRAMU, PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA, ZAKLADANIE NOVÝCH SLUŽIEB, PODPORA POSKYTOVATEĽOV, PREPÁJANIE KĽÚČOVÝCH AKTÉROV A JEDNOTLIVCOV