• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Alternatívna správa pre výbor OSN proti mučeniu

Pridali sme sa ku konzorciu 8 organizácií, aby sme spoločnou správou k Výboru OSN proti mučeniu hovorili o situácii ľudí so zdravotným postihnutím. Výbor sme informovali o problémoch s kriminalizáciou zlého zaobchádzania, o neefektívnej deinštitucionalizácii, problematickej právnej úpravy obmedzujúcich prostriedkov a absentujúcej paliatívnej starostlivosti. 

Ďakujeme Fóru pre ľudské práva za prizvanie k spolupráci.

CAT_coalition of NGOs_persons with disabilities_fin