• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Boli sme na Plese v opere 2016

Ples v opere je najväčšia kultúrna a charitatívna akcia na Slovensku. Väčšina hostí na plese sa prišla zabávať, niektorí sa prišli len prezentovať, iní zase predviesť róby. Ples je súčasne aj súťažou slovenských módnych návrhárov. Ale tak to má byť.

Pre nás bola dôležitá charitatívna stránka plesu, na ktorú hostitelia kladú stále väčší a väčší dôraz. Žiadny náš projekt nebol doteraz podporený takou širokou a relatívne dlhodobou medializáciou. Tú by sme nedosiahli nebyť zapojenia profesionálnej PR agentúry a jednoznačnej podpory hostiteľa – Pavla Lančariča, generálneho riaditeľa spoločnosti Orange a Andrei Cocherovej, riaditeľky plesu. Mediálne vstupy však boli krátke, takže bude treba ešte mnoho vysvetľovania, aby ľudia porozumeli a prijali filozofiu včasnej intervencie, pretože bez toho to nepôjde. Včasná intervencia je východiskový bod dlhej cesty – postupných krokov, ktoré musí spoločnosť akceptovať, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím stali súčasťou nášho každodenného života.

V tejto chvíli ešte nevieme, koľko peňazí hostia plesu venovali nášmu projektu. Či ich tento zámer chytil za srdce alebo im zostal ľahostajný. A či niektorého z nich nezaujal natoľko, aby sa rozhodol tiež s nami spolupracovať na tvorbe siete centier včasnej intervencie. Chceme, aby táto sociálna služba bola dostupná pre všetky deti a rodiny, ktoré ju potrebujú.

Okrem niekoľko sto hostí plesu sa v opere SND pohybovalo aj množstvo ďalších osôb, ktorí sa neprišli zabávať, ale vykonávali najrôznejšie pracovné aktivity, aby ples splnil svoj účel a prebehol v čo najlepšej atmosfére. My s Vladom sme boli súčasťou tej veľkej skupiny, ktorá  popri  svojich pracovných povinnostiach (byť k dispozícii médiám) mala  aj časový priestor pre sledovanie bohatého kultúrneho programu.

 

Helena Woleková, správkyňa nadácie SOCIA

paniW_Vlado