• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Ohradzujeme sa voči nepravdivým tvrdeniam

Predstavitelia strany SMER – SSD včera na tlačovej konferencii uviedli nepresné informácie, ktoré sa týkajú Národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO”, ktorý realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorého súčasťou je aj SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.
Vo svojich vyjadreniach skresľujúco uvádzajú, že úradnícka vláda ako jedno zo svojich prvých rozhodnutí pridelila 21 miliónov eur Nadácii otvorenej spoločnosti. V skutočnosti sú financie určené mnohým mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, vrátane Slovenského Červeného Kríža, Slovenskej Katolíckej Charity, eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, organizácie IP-čko, ktorá poskytuje psychologickú pomoc a desiatkam ďalších.
Niekoľko faktov:

📢
PENIAZE Z PROJEKTU SÚ URČENÉ CHARITATÍVNYM MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM: Finančný príspevok zabezpečí podporeným organizáciám pokrytie časti ich nákladov, ktoré od vypuknutia vojny na Ukrajine, teda od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami z Ukrajiny.

📢
PROJEKT JE PLNE TRANSPARENTNÝ: realizuje sa z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, bez účasti štátneho rozpočtu. Ide o nevyčerpané eurofondy z predchádzajúceho obdobia.

📢
KONTROLNÝ A SCHVAĽOVACÍ PROCES EURÓPSKEHO PROJEKTU NETRVÁ 3 TÝŽDNE: Výzva na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na implementáciu národného projektu bola vyhlásená 20. decembra 2022. Projekt bol spustený 3. marca 2023 a koncom mája došlo k samotnému podpisu zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

📢
21 MILIÓNOV NIE JE URČENÝCH PRE NADÁCIU OTVORENEJ SPOLOČNOSTI: Priama finančná pomoc v rámci projektu predstavuje 13 miliónov EUR, zvyšok je hodnota dobrovoľníckej práce organizácií, ktoré sú príjemcami pomoci. Projekt spravuje konzorcium šiestich rešpektovaných nadácií. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a jeho členmi sú SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu.

📢
ZRKADLOVÝ PROJEKT REALIZUJE AJ MINISTERSTVO PRÁCE PRE SAMOSPRÁVY: Rovnakú sumu určenú na poskytovanie finančných príspevkov samosprávam v súvislosti s integráciou ľudí z Ukrajiny realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Konštruktívnej kritike ktorá prispeje k skvalitneniu našej práce pre ľudí v núdzi sa nebránime. Chceme však vyzvať predstaviteľov akýchkoľvek politických strán, aby argumentovali vecne a aby účelovo neskresľovali realitu.