• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

konferencia NEZÁVISLÝ ŽIVOT – Správne otázky, 25. jún 2019, autorka fotografií: Martina Kusovská