• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Konzorcium 6 nezávislých nadácií pod vedením NOS prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR

Konzorcium šiestich nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava zverejnilo dňa 3. marca 2023 výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO. Pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré od februára 2022 poskytovali a/alebo stále poskytujú pomoc osobám utekajúcim pred následkami ruskej agresie na Ukrajine je pripravený balík vo výške 12 miliónov eur.

Členmi konzorcia sú Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, SOCIA-Nadácia pre podporu sociálnych zmien, Nadácia Centra pre filantropiu a Nadácie pre deti Slovenska.

Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine sa MNO venovali distribúcii nevyhnutnej materiálnej a potravinovej pomoci a zabezpečovali prvotnú psychologickú a sociálnu podporu viac než 1,2 miliónu Ukrajincov a Ukrajiniek utekajúcich pred hrôzami vojny cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Do pomoci odídencom sa v roku 2022 zapojilo vyše 17-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Objem humanitárnej pomoci presiahol 11-tisíc ton. Vo verejných zbierkach na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo takmer 17 miliónov eur.

Činnosť MNO sa však neskončila na hraniciach. Pomocnú ruku osobám prichádzajúcim z vojnou zasiahnutých oblastí podali MNO aj pri následnom integračnom procese do slovenskej spoločnosti. Organizovali informačné a osvetové podujatia a poskytovali informácie a rady v oblastiach týkajúcich sa zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia. Organizovali rôzne vzdelávacie, kultúrne či športové aktivity.

Aj keď bola činnosť MNO pre zvládnutie krízy na hraniciach kľúčová, na financovanie ich aktivít doteraz neexistoval mechanizmus a MNO, rovnako ako samosprávy, financovali svoje aktivity vo veľkej miere z vlastných zdrojov alebo z príspevkov medzinárodných rozvojových organizácií (UNHCR, Unicef a pod.).

Vďaka zverejnenej výzve teraz môžu MNO požiadať o finančný príspevok na činnosť svojich zamestnancov a tiež koordináciu viac než 17-tisíc dobrovoľníkov. Dôležitou správou je, že MNO si môžu uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 24. 2. 2022.

Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.

Pridanou hodnotou projektu je minimalizácia byrokracie, keď okrem podpisu zmluvy sú všetky úkony zapojených žiadateľov riešené prostredníctvom užívateľsky komfortného online systému. Pre mimovládne organizácie a účelové zariadenia cirkví je tento projekt unikátnou príležitosťou jednak získať finančné zdroje za svoju minulú činnosť s odídencami z Ukrajiny, ale tiež zvýšiť jej rozsah a pozdvihnúť kvalitu integračných aktivít v budúcnosti. Chcem vyzvať všetky mimovládne organizácie, ktoré od vypuknutia vojenskej invázie Ruska dňa 24. 2. 2022 poskytovali pomoc odídencom z Ukrajiny alebo v súčasnosti pre nich realizujú integračné aktivity, aby sa do projektu zapojili,” povedal riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.

Podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do výzvy ako aj detailne znenie výzvy sú zverejnené na webovom sídle projektu: https://eucare.osf.sk a webovej stránke ESF www.esf.gov.sk.

Zrkadlový národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – Samosprávy určený na poskytovanie finančných príspevkov samosprávam realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

Kontakt pre média:

Fedor Blaščák, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava

fedor.blascak@osf.sk, 0905 137257

 

Barbora Peregrim, manažérka projektu EU-CARE

barbora.peregrim@osf.sk, 0915 336528

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.