• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Narodeninové dary pani W pomôžu pri sanácií rodín v kríze

PW701

Prianím pani W bolo, aby jej hostia nenosili dary ale aby prispeli finančne. Rozhodla sa tento dar vložiť do programu podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze. Účastníci oslavy okrúhlych narodenín tak vyzbierali sumu 1 700 €.

Grantový program podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze

Ide o cielenú podporu dlhodobej krízovej intervencie (sanácie), ktorú poskytujú rodinám v kríze akreditované subjekty. Finančné príspevky organizáciám resp. rodinám sú účelové a majú predísť separácii dieťaťa od rodičov (napr. strata bývania pri nezaplatení nájomného a pod.).

Vznik tohto grantového programu inicioval v roku 2010 a odvtedy aj dlhodobo financuje Andrej Jankuliak. V rámci programu prijímame žiadosti organizácii priebežne počas celého roka.

„Veľmi ďakujeme za podporu rodiny, ktorá sa stará o pestúnskeho syna so špeciálnymi potrebami. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, rodina navštevuje pravidelne špecialistov v Banskej Bystrici a na nákup pomôcky k písaniu. Starostlivosť o zverené dieťa je náročná – niekedy ťažko zvládnuteľná, nakoľko dochádza často k poškodeniam vecí, ktoré rodine nepatria a treba ich potom nechať opraviť alebo zakúpiť (v poslednej dobe – vysávač alebo prerezané kábliky v požičanom aute…….)…“
sociálna pracovníčka o.z. Návrat

PW70