• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

NE-prístupné budovy pre všetkých

Pripravili sme príručku (NE) PRÍSTUPNÉ BUDOVY PRE VŠETKÝCH, v ktorej mapujeme nielen právne možnosti pre osoby so zdravotným postihnutím znevýhodnené v dôsledku fyzickej neprístupnosti budovy verejnej správy či poskytovateľa služby.

Stručne načrtávame možnosti, ktoré môže človek urobiť, ak nejaká verejná budova nie je bezbariérovo prístupná. Môže osloviť  prevádzkovateľa či využiť mimosúdne spôsoby nápravy cez oficiálne úrady, ktoré na Slovensku máme. V krátkosti predstavujeme spôsoby súdnych konaní zamerané na dosiahnutie bezbariérovej prístupnosti budovy. Nakoniec je dôležité povedať, že ako občania vieme využiť aj iné spôsoby poukázania na problém neprístupnosti cez aktivity v komunite či mediálne vstupy.

PUBLIKÁCIA:  (NE)Prístupné budovy pre všetkých