• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Prístupnosť na Slovensku

Zapojili sme sa do spoločného projektu s maďarskými a českými kolegami - Design fod All, alebo po slovensky Dizajn pre všetkých.

Našim cieľom je spoločne hovoriť o univerzálnom dizajne, príkladoch, kde to funguje a kde nie. Spolupracujeme aj na novom nástroji na hodnotenie prístupnosti budov. V tomto úzko spolupracujeme s priateľmi z CEDA na Fakulte architektúry a dizajnu STU.

Ako prvé sme zmapovali našu legislatívu a podobné správa pripravujú aj naši partneri. Nová stavebná legislatíva na Slovensku je práve v procese schvaľovania v Národnej rade SR. Preto v správe nájdete aj naše pripomienky, ktoré sme k návrhu podávali v rámci medzirezortného pripomienkového konanie. Ak nový zákon podpíše pani prezidentka, malo by sa začať aj s vypracovávaním nových vyhlášok.

Je nám teda jasné, že za nejaký čas budeme našu správu dopĺňať. Pevne veríme, že s pozitívnejšími správa.
Pre viac informácií o projekte môžete sledovať stránku projektu na sociálnej sieti Facebook.
  Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.