• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Prístupnosť – nevyhnutnosť pre nezávislý život

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť tretí zo všeobecných komentárov Výboru OSN k jednotlivým článkom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v ľahkočitateľnej forme. V spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, konkrétne Luciou Cangárovou, sme pred dvomi rokmi sme predstavili komentár k článku 19. Tento rok sme najprv predstavili komentár k článku 24 o inkluzívnom vzdelávaní. Ďalšia voľba padla na komentár k článku 9 – prístupnosť. Nielen preto, že sa opätovne diskutuje o novom stavebnom zákone a Bytovej politike do roku 2030. Prístupnosť prostredia, služieb a tovarov je nevyhnutnosť pre nezávislý život a preto je potrebné o tom stále hovoriť.

Nech sa páči.Easy read PRISTUPNOST

Ak by mal záujem niekto o tlačenú verziu, nech sa ozve na tomto linku: