• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Peter Široký

Managing Director
  • Experience:

    Lottery Brokers

Je pre mňa poctou pracovať a učiť sa od ľudí, ktorí všetok svoj čas a úsilie venujú pomoci občanom, ktorí to najviac potrebujú. Osobne by som veľmi rád prispel k budovaniu tolerantnej občianskej spoločnosti, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania.

Chcete s nami spolupracovať?

V našej organizácii sa neustále rozhliadame po spolupracovníkoch. Ak sa chceš stať našim spolupracovníkom, neváhaj nás skontaktovať.

Join Our Team