• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Thomas van der Ven

čestný člen
  • Experience:

    medzinárodný expert na súkromné sociálne služby   

Socia je prirodzeným výsledkom dlhotrvajúceho priateľstva ľudí, ktorí si dôverujú od prvého dňa (v roku 1993). Ich oddanosť a spoločný cieľ zostali nezmenené: podporovať solidaritu v slovenskej spoločnosti a slúžiť jej. Je pre mňa privilégium, že môžem byť súčasťou tohto úsilia od samého začiatku.

Chcete s nami spolupracovať?

V našej organizácii sa neustále rozhliadame po spolupracovníkoch. Ak sa chceš stať našim spolupracovníkom, neváhaj nás skontaktovať.

Join Our Team