• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Tímy CVI absolvovali školenia „Poradce rané péče“

V spolupráci so Společností pro ranou péči absolvovali tímy z CVI Bratislava, Prešov a Žilina vzdelávanie „Poradce rané péče”. Vzdelávanie prebehlo v piatich blokoch od júna do decembra roku 2015.  Pracovníčky novozaložených centier získali informácie a skúsenosti v oblasti organizácie riadenia služby včasnej intervencie a v priamej práci s rodičmi a deťmi so znevýhodnením. Společnost pro ranou péči poskytla vzdelávania “na kľúč”: metodiku, lektora (Mgr. Terézia Hradilková), študijné materiály a odporúčanú literatúru.

Záverečné stretnutie, skúšky a vyhodnotenie sa uskutočnilo v Žiline 10.12.2015.


nove logo_Rani pece

 

DSC_4098

 

DSC_4068