• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – čo to pre nás znamená, 22.6.2018

Koncom júna sme spolu s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a poslankyňou EP Janou Žitňanskou pripravili konferenciu  Nezávislý život— čo to pre nás znamená.

Potešilo nás, že nad konferenciou prebral záštitu J. E. pán Andrej Kiska. Keďže nás osobne nemohol prísť pozdraviť, pripravil pre účastníkov video pozdrav.

Inšpiráciou konferencie bolo vydanie Všeobecného komentáru k článku 19 Dohovoru o práva osôb so zdravotným postihnutím: Žiť nezávisle a byť začlenený do komunity. Predstavili sme tento dôležitý materiál a najmä právnik Maroš Matiaško sa snažil zrozumiteľne vysvetliť, čo znamená pre ľudí s postihnutím a ako máme na Slovensku ďalej postupovať. Sme vďační za odvážnych konkrétnych ľudí s postihnutím, ktorí povedali čo nezávislý život znamená pre nich a čo potrebujú pre jeho naplnenie. Spoločne sme diskutovali o princípoch nezávislého života a konkrétnych potrebách.

 

Pri tejto príležitosti sme pripravili vydanie všeobecného komentáru k článku 19 v easy read verzii – brožúra čl. 19

Pripravili sme aj dve krátke videá (s titulkami SK/EN): Čo je to nezávislý život a Podpora samostatného bývania.

fotografie z konferencie nájdete tu.

Pozvánka a program na stiahnutie: KONFERENCIA NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2018 program

 

Program konferencie

9:00 –  9:30     Registrácia

9:30 –  9:45     Otvorenie a privítanie

9:45 – 10:00    Čo urobila EÚ pre nezávislý život? – Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu

10:00 – 10:20 Aké nástroje máme na Slovensku pre podporu nezávislého života – Branislav Ondruš, MPSVR

10:20 – 10:40 Všeobecný komentár k článku 19 – čo to znamená pre štát Maroš Matiaško, Európsky súd pre ľudské práva

 

10:40 – 11:00 Prestávka

 

11:00 – 12:30 Čo pre mňa znamená nezávislý život?  – Zástupcovia ľudí so zdravotným postihnutím

 

12:30 – 13:30 Obed

 

13:30 – 15:00 Okrúhle stoly: Čo je to nezávislý život, čo na Slovensku funguje a kde sú potrebné urobiť zmeny?

15:00 – 15:30 Závery konferencie – zhrnutie zo skupín a predstavenie spoločných princípov Nezávislého života