• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by maria machajdikova

Fond pomoci UKRAJINA

Nadácia SOCIA v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na sociálnu pomoc ľuďom z Ukrajiny. I. Cieľ projektu Cieľom projektu je sociálna pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí sú závislí na poskytovaní sociálnych služieb, špecializovaných zdravotných služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a iných podporných služieb. II. Kto môže žiadať Oprávnenými žiadateľmi sú

Konferencia: Tranzitný program – Príležitosť na zmeny

V polovici februára sme sa stretli na konferencii Tranzitný program – Príležitosť na zmenu, ktorú organizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o.  Cieľom konferencie bolo predstaviť TRANZITNÝ PROGRAM – nástroj, ktorým reagujeme na výzvy a problémy mladých ľudí so znevýhodnením pri vstupe do života. Na konferencii sme

Otvorený list vláde SR

Pridali sme svoj podpis pod otvorený list premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministrovi Krajniakovi o situácii v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa opätovne zviditeľnila nielen počas pandémie, ale aj v súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala koncom minulého roka. V liste viac ako 60 organizácií a viac ako 100 fyzických osôb upozorňuje na pretrvávajúce

Vianoce 2021

Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím

Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím: Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím. Za týmto výrokom je bohužiaľ osud jednej mladej ženy a odhodlanie jej a právnikov z našich partnerských organizácií – Fórum pre ľudské práva a nadácia Validity. Lucka sa práve s pomocou týchto dvoch

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu dokumentov pre eurofondy 2021-2027

Partnerská dohoda a Operačný program Slovensko sú základnými dokumentami, ktoré potrebuje Slovenská republika vyrokovať so zástupcami Európskej komisie pre čerpanie podpory z eurofondov v novom programovom období 2021-2027. Nasledujúce stanovisko sa vzťahuje k návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej PD) a návrhu Operačného programu Slovensko (ďalej OP SK) zo dňa