• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by maria machajdikova

Záverečná konferencia projektu Design for All

V mene medzinárodného konzorcia organizácií osôb so zdravotným postihnutím vás srdečne pozývame na naše podujatie s názvom „Poznatky zo spoločného projektu na riešenie (ne)prístupnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku„. Organizátormi podujatia sú Národná federácia združení osôb s telesným postihnutím (MEOSZ, Maďarsko), Nadácia SOCIA (Slovensko) a Národná rada osôb so zdravotným postihnutím Českej republiky (NRZP).

webinár pre odborníkov: AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV?

Pozývame Vás na online webinár AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV? utorok 29. novembra 2022  v čase od 8:00 – 10:00 Obsah webinára sme pripravili v spolupráci s expertkami pre univerzálne navrhovanie z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA FAD STU. Webinár je určený pre pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizáciou investičných projektov týkajúcich sa verejných budov a

Podpora M. Matiaška na funkciu VOP

Pripojili sme sa k nasledovnému listu poslancom NR SR s vyjadrením podpory kandidátovi na funkciu Verejného ochrancu práv JUDr. et. Bc. Marošovi Matiaškovi, LL.M..   Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční voľba verejného ochrancu práv. Pred touto voľbou si Vás dovoľujeme osloviť, aby sme zdôraznili dôležitosť

Fond pomoci UKRAJINA

Nadácia SOCIA v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na sociálnu pomoc ľuďom z Ukrajiny. I. Cieľ projektu Cieľom projektu je sociálna pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí sú závislí na poskytovaní sociálnych služieb, špecializovaných zdravotných služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a iných podporných služieb. II. Kto môže žiadať Oprávnenými žiadateľmi sú

Konferencia: Tranzitný program – Príležitosť na zmeny

V polovici februára sme sa stretli na konferencii Tranzitný program – Príležitosť na zmenu, ktorú organizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o.  Cieľom konferencie bolo predstaviť TRANZITNÝ PROGRAM – nástroj, ktorým reagujeme na výzvy a problémy mladých ľudí so znevýhodnením pri vstupe do života. Na konferencii sme

Otvorený list vláde SR

Pridali sme svoj podpis pod otvorený list premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministrovi Krajniakovi o situácii v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa opätovne zviditeľnila nielen počas pandémie, ale aj v súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala koncom minulého roka. V liste viac ako 60 organizácií a viac ako 100 fyzických osôb upozorňuje na pretrvávajúce