• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

2. výročie smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Na spoločnom spomienkovom zhromaždení 21. februára 2020 v Bratislave povedal Marek Roháček za sociálnu oblasť:

Sme krajina, kde máme veľký počet celoročných pobytových ústavov, kde tisíce seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí s duševnými problémami roky čaká na smrť namiesto toho, aby žili v komunite medzi nami s primeranou podporou.

Ľudia v krízovej situácii potrebujú pomoc, radu, ale v prvom rade NÁDEJ, že svoju situáciu zvládnu. Preto potrebujeme, aby odborníci videli viac ľudí ako papiere a zákony. Potrebujeme, aby deti s postihnutím dostali asistentov, aby mohli chodiť do bežnej školy. Potrebujeme prepojiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Potrebujeme žiť inkluzívne.