• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by kamila

Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí

INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien dnes zverejnil spoločnú publikáciu s názvom Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí. V publikácii upozorňujeme, že štandardné zvyšovanie starobných dôchodkov vedie počas života dôchodcu k nižšej dostupnosti sociálnych služieb. Napríklad v období 2015-2018 klesol počet hodín nedotovanej opatrovateľskej služby, ktorú si mohol dôchodca zaplatiť,

L’Oréal Paris podporí pracovníkov v zdravotníctve a v zariadeniach sociálnych služieb

V rámci európskeho programu solidarity realizovaného skupinou L’Oréal na podporu boja proti koronavírusu, vyrobí značka L’Oréal Paris celkom 2 milióny hydro-alkoholových čistiacich gélov na ruky, ktoré rozdá ambulantným lekárom, nemocniciam a zariadeniam sociálnych služieb, ktoré sa starajú o seniorov. Nemocnice, ale aj ambulantní lekári a zariadenia sociálnych služieb zásadným spôsobom prispievajú k ochrane nás všetkých a denne

Vysvetlenie pojmov týkajúcich sa sociálnych služieb

Pripravili sme prehľadnú tabuľku s vysvetleniami pojmov, ktoré sa týkajú zariadení sociálnych služieb a druhov sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach. Tabuľka je k dispozícii tu:

Vyhlásenie – Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

Nadácia SOCIA podporila toto vyhlásenie. Nie je podrobnou analýzou všetkých problémov a možných riešení, ale je základom, od ktorého sa možno odraziť. Naznačuje najvážnejšie ťažkosti a hrozby a ponúka tiež prehľad organizácií, ktoré sa témam venujú a sú ochotné ponúknuť svoju pomoc pri ich riešení.   Celé vyhlásenie tu: https://clovekvohrozeni.sk/spajame-sa-pre-ochranu-zranitelnych-pred-covid-19/  

Návrhy na podporu

Viaceré organizácie odoslali list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny s konkrétnymi návrhmi, ako zmierniť dopady súčasnej mimoriadnej situácie na tých, ktorí prevádzkujú chránené dielne, chránené pracoviská a sociálne integračné podniky. Ďalšie informácie tu: http://www.socioforum.sk/index.php/aktuality/35-aktuality/278-podpora-pre-chranene-dielne

Odporúčania pre krízovú situáciu

Niekoľko odborníkov z Fora pre ľudské práva (Maroš Matiaško), Rady pre poradenstvo v sociálnej práci (Miroslav Cangár), nadácie SOCIA (Mária Machajdíková) a SocioFóra (Lýdia Brichtová, Mária FIlipová, Lukáš Kvokačka) ako aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa rozhodli reagovať na mnohé otázky od poskytovateľov sociálnych služieb v tejto komplikovanej situácii. V záujme