• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by kamila

Chceme zostať doma

Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien by až 93 % Slovákov a Sloveniek chcelo v prípade výrazného zhoršenia svojho zdravotného stavu starostlivosť v domácom prostredí. Iba 7 % by si zvolilo pobytové zariadenie sociálnych služieb. Vysielajú tak silný odkaz Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré pracujú na

Ďalšie centrum včasnej intervencie v Lučenci

V okresoch Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš sa za posledné 4 roky narodilo predčasne vyše 150 detí (celkový počet pôrodov za toto obdobie bol 3 496). V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta na jednotke vysoko špecializovanej starostlivosti o novorodencov na Neonatologickej klinike SZU poskytnú ročne starostlivosť 400 novorodencom s rôznymi zdravotnými problémami.

Výsledky dotazníka pripraveného v rámci konferencie Nezávislý život 2020

Tohtoročnú konferenciu NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2020 – AKÝ BY SME HO CHCELI? sme organizovali v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci.  Uskutočnila sa v polovici júna 2020 a venovala sa potrebám v rámci sociálnych služieb a kompenzácií. Pripravili sme preto anonymný dotazník a zber odpovedí

Včasná intervencia v Európe

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien prispela k novému dokumentu o službe včasnej intervencie k Európskemu semestru. Celý dokument najdete tu.

Podnety a informácie MNO pre Európsky výbor pre sociálne práva

Spolu s ďalšími organizáciami (Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Validity) sme pripravili podnety a informácie mimovládnych organizácií pre Európsky výbor pre sociálne práva, ktoré sa majú zohľadniť pri prijímaní záverov týkajúcich sa desiatej správy o uplatňovaní revidovanej Európskej sociálnej charty predloženej vládou Slovenskej republiky. Celé znenie nájdete tu.

Pokračovanie konferencie Nezávislý život 2020

Na konci júna sa v našom kalendári už tretí rok udomácnil termín konferencie Nezávislý život. Minulé roky sme sa venovali príprave Alternatívnej správy pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ako aj dôležitým otázkam, na ktoré by mala slovenská vláda pri odpočítavaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím odpovedať. Tento rok priniesol zmenu vo vedení