• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

21. októbra 2015, konferencia: Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie

radi by sme Vám odporučili neformálnu konferenciu, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2015 v Bratislave.

Konferencia je zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO (sociálna a enviromentálna oblasť) a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Podujatie je určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií.

Na konferenciu sa dá prihlásiť do 14. októbra na uvedenom linku: http://bit.ly/1Mm9Er5

SFM-konferencia 2015_pozvanka na konferenciu Ano da sa to! – inšpiratívne podujatie

Program konferencie a postupné predstavovanie rečníkov môžete nájsť na stránke usporiadateľa.

S prianím pekného dňa, za organizačný tím

Eva Ščepková
externá komunikácia
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
tel/fax: +421 48 414 5259
mobil: +421 908 565 464
scepkova@ekopolis.sk

 

Leave a Reply