• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

EASPD a konferencia SocioFóra

Pozývame Vás na Výročnú konferenciu SocioFóra spolu so 7. Fórom poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD v termíne 7. – 8. septembra 2015 v Bratislave.

PROGRAM a pozvánka

NÁVRH na rozdelenie zákona na 3 zákony

Návratku vyplňte cez internet po kliknutí na tento text.

Viac informácií nájdete na stránke SocioFóra:

 

Leave a Reply